Rozmowa w Banku: Konserwatywne zarządzanie

Rozmowa w Banku: Konserwatywne zarządzanie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozmowa z Mariuszem Grendowiczem, prezesem BRE Banku

Przeżywamy okres niepewności na rynkach finansowych, czy w związku z tym przygotował Pan specjalną strategię dla banku, która byłaby dostosowana do zmienionych warunków na naszym rynku?

Z perspektywy klientów kluczową sprawą w trudnych czasach jest pewność, że bank, z usług którego korzystają, jest wypłacalny i nie ma problemów z płynnością. Z tego punktu widzenia najważniejsze będą działania zmierzające do zapewnienia, że środki klientów są bezpieczne, nasza wypłacalność nie cierpi i płynność jest niezagrożona. Z kolei dla banku priorytetem jest na pewno zadbanie o konserwatywne, w sensie pozytywnym, zarządzanie bankiem, które jednak nie powinno ograniczać wzrostu. Czas zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych wykorzystujemy do zbudowania swego rodzaju platformy, z której będziemy mogli przystąpić do dalszego, dynamicznego rozwoju, jak tylko pozwolą na to warunki. Nasz plan na ten rok i prawdopodobnie na część 2010, przewiduje koncentrację na konserwatywnym zarządzaniu. Innymi słowy, chcemy wykorzystać ten czas na gospodarską analizę – ograniczenie kosztów i uczciwe przyznanie, gdzie, bez uszczerbku dla podstawowej części organizacji, możemy te koszty zredukować. Spowolnienie to właściwy czas na przyjrzenie się efektywności funkcjonowania i dokonanie ewentualnych korekt w modelu biznesowym, które spowodują lepszą dywersyfikację przychodów i bardziej efektywne funkcjonowanie oparte na już istniejących klientach. Oczywiście w tym samym czasie konieczne jest dalsze pozyskiwanie klientów, z zastrzeżeniem jednakże, że taka akwizycja nie może być podstawą wzrostu i powinniśmy też koncentrować się na tym, aby dotychczasowym klientom zaoferować więcej.

Jaki kierunek racjonalizacji funkcjonowania banku przyjmie ta strategia?

W obszarze kontroli kosztów dostosowanie do zmienionych warunków rynkowych już się zaczęło i w głównej mierze polegało na przyjrzeniu się organizacji od strony pewnej efektywności. Jeśli chodzi o koszty osobowe, zapowiadaliśmy, że niezbędna będzie redukcja zatrudnienia, która zgodnie z założeniami została przeprowadzona w pierwszym kwartale tego roku. Dzisiaj możemy przyjąć, że jest to temat zamknięty, ponieważ nie planujemy dalszych zwolnień. Oszczędności z tym związane pojawią się pod koniec czwartego kwartału. Zatrudnienie zmniejszyliśmy w tych miejscach organizacji, w których w związku ze zmienioną sytuacją rynkową było ono zbyt duże. Dla banku nie oznacza to oczywiście rezygnacji z dalszego rozwoju. W tym samym czasie budowaliśmy też kompetencje, zatrudniając kilkadziesiąt osób w tych obszarach, w których brakowało specjalistycznej wiedzy. Bank to „żyjąca organizacja”, zamrożenie zatrudnienia nie jest dobrym rozwiązaniem, bo szybko może się okazać, że w pewnych miejscach mamy przerost zatrudnienia, a w innych, gdzie brakuje kompetencji, mamy niedobory. Jeśli chodzi o koszty nieosobowe, przeprowadziliśmy bardzo gruntowną analizę wszystkich zaplanowanych projektów informatycznych. Spośród całej gamy tych planów, zdecydowaną większość stanowią te absolutnie niezbędne – priorytetowe. Jednak były też i takie, które bez szkody dla organizacji przesunęliśmy na przyszłe lata. I znów należy podkreślić, że nie oznacza to wstrzymania działań. Wprowadzimy sporo innowacji informatycznych związanych z biznesem. Chcemy nadal być innowacyjnym bankiem, dlatego jeszcze w tym roku uruchomimy kilka bardzo ciekawych rozwiązań, zarówno dla bankowości korporacyjnej, jak i detalicznej.

Jest to również najwłaściwszy czas, aby przyjrzeć się na przykład umowom z operatorami telefonii komórkowej. Chyba jesteśmy jedynym dużym podmiotem na polskim rynku, który ma podpisane umowy ze wszystkimi operatorami. Z punktu widzenia efektywności kosztowej nie jest to optymalne, dlatego renegocjonowaliśmy te umowy. Zaowocuje to istotnymi oszczędnościami. Tego typu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI