Rosnące ceny usług budowlanych zatrzymają inwestycje samorządowe?

Rosnące ceny usług budowlanych zatrzymają inwestycje samorządowe?
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Należy zmienić regułę wydatkową, mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, podczas Forum Bankowo-Samorządowego, wskazując na rosnące ceny usług budowlano-montażowych.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina: w przetargach ceny poszybowały tak wysoko, że udział funduszy europejskich spada poniżej 50 proc. wartości projektów inwestycyjnych #samorządy #inwestycje #przetargi #ForumBS

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, podczas Forum Bankowo- Samorządowego mówił, że budżet jego miasta jest w dobrym stanie, natomiast problemem stają się inwestycje z wykorzystaniem funduszy europejskich. Jego zdaniem kluczowa jest w tej chwili odpowiedź na pytanie: jak finansować inwestycje z udziałem funduszy europejskich, w sytuacji w której rosnące ceny usług budowlano-montażowych powodują, że cena na przetargu jest dwukrotnie wyższa od wartości kosztorysowej.

Musimy zastanowić się, czy rezygnować z takich inwestycji, bo udział funduszy europejskich spada
poniżej 50 procent, a wskaźnik 60 procent w regule wydatkowej pozwala odliczać instrumenty dłużne użyte w takim przypadku z limitu zadłużenia.

Prezydent Lublina uważa, że ta kwestia powinna być omówiona z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju. Należy się zastanowić, czy nie powinno się skorygować tego wskaźnika w regule wydatkowej.

Czytaj także: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Skąd brać pieniądze na rozwój lokalny w nadchodzącej perspektywie?

Przybędzie projektów w ramach PPP?

Krzysztof Żuk uważa, że projekty PPP – partnerstwa publiczno-prywatnego były do tej pory zbyt drogie dla samorządów.

Lublin ma kredyty w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym, co jest w tej chwili najtańszą formą kredytowania samorządów w Polsce.

Jeśli dostęp do instrumentów dłużnych będzie ograniczony z powodu wypełniania przez samorządy limitów zadłużenia przy jednocześnie mniejszym dopływie środków europejskich, to w sposób naturalny pojawi się więcej projektów w ramach PPP – konkluduje prezydent Lublina.