Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: gdzie szukać informacji o przyznaniu nowego świadczenia na dziecko?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: gdzie szukać informacji o przyznaniu nowego świadczenia na dziecko?
Fot. stock.adobe.com/piter2121
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Informację o przyznaniu środków w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego uprawniona osoba, która złożyła wniosek, otrzyma na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, a także mailem na adres podany we wniosku.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Jak złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

„Wniosek można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500″. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna” – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Czytaj także: W których bankach i SKOK-ach można już składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest prawidłowo wypełniony, ZUS wezwie do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Jeśli wymagane dokumenty nie zostaną złożone, Zakład wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy na to termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek osoba uprawniona otrzyma też na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku.

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie każdy uprawniony otrzyma na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który poda we wniosku.

– mówi Żebrowski.

Co ważne, jeśli dokumenty nie zostaną poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy wniosku.

Komu przysługuje kapitał opiekuńczy?

Kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS