Rodzina 500 plus: rodzice i opiekunowie złożyli już do ZUS wnioski dla ponad 2,5 mln dzieci

Rodzina 500 plus: rodzice i opiekunowie złożyli już do ZUS wnioski dla ponad 2,5 mln dzieci
Fot. stock.adobe.com / shake_pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rodzice i opiekunowie złożyli do ZUS już przeszło 1,6 mln wniosków obejmujących ponad 2,5 mln dzieci w ramach programu "Rodzina 500 plus" - poinformowała w środę (16.02.) prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

‒ Od 1 lutego 2022 roku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Zainteresowanie realizowanym przez ZUS programem jest ogromne i jego realizacja przebiega bez zakłóceń ‒ mówi prof. Gertruda Uścińska.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczne okresy

Jak dodaje szefowa ZUS, rodzice i opiekunowie, którzy do 30 czerwca złożą wniosek o 500 plus, otrzymają pieniądze za cały okres świadczeniowy, od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty zależy od miesiąca złożenia wniosku.

‒ Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczne okresy, zatem zarówno osoby, które już pobierają środki z Programu, jak i rodzice nowo narodzonych dzieci powinny złożyć wniosek ‒ przypomina prof. Uścińska.

Wnioski dla nowo narodzonych dzieci

Rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym 2022 roku, może złożyć od razu dwa wnioski – na okres bieżący, który trwa do 31 maja 2022 roku oraz na nowy okres, który trwa od 1 czerwca 2022 roku.

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną

Jeśli rodzic pobiera już świadczenie wychowawcze wypłacane przez gminę, nie powinien składać ponownie wniosku za bieżący okres świadczeniowy. Gmina będzie nadal wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 roku.

Czytaj także: ZUS: kto nie powinien składać wniosku o świadczenie 500 plus?

Nowy okres świadczeniowy wymaga nowego wniosku

Należy za to złożyć do ZUS wniosek na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 roku. Nabór wniosków na ten okres rozpoczął się 1 lutego 2022 roku.

Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, świadczenie będzie przysługiwało od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje bowiem od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego.

Zatem osoba, która złoży wniosek dopiero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec, lecz dopiero od lipca.

Wyjątkiem jest sytuacja dzieci dopiero co narodzonych, przysposobionych, objętych opieką, umieszczonych w pieczy lub w placówce. Jeśli wniosek w ich sprawie zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia, świadczenie 500 plus będzie przysługiwać od miesiąca wystąpienia wymienionych zdarzeń.

Czytaj także: Pracownicy ZUS pomogą w składaniu e-wniosków o RKO i 500 plus

Termin na ustalenie świadczenia

Osobną kwestią jest maksymalny termin na ustalenie prawa i wypłatę świadczenia 500 plus.

Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, świadczenie będzie przysługiwało od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku

Przepisy przewidują, że wniosek złożony do kwietnia musi zostać załatwiony najpóźniej do czerwca, wniosek złożony w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, w lipcu – do września, a w sierpniu – do października danego roku. Przez załatwienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.

Tylko e-wnioski, wypłaty na konto bankowe

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Empatia lub w bankowości elektronicznej.

Również pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku będą przekazywane w formie elektronicznej – wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie SMS lub na e-maila.

Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Czytaj także: Co warto wiedzieć o świadczeniu wychowawczym 500+ od 2022 roku?

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS