Rockbridge TFI chce przejąć Nationale-Nederlanden TFI; jest wniosek do UOKiK

Rockbridge TFI chce przejąć Nationale-Nederlanden TFI; jest wniosek do UOKiK
Źródło: Rockbridge TFI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rockbridge TFI i Nationale-Nederlanden TFI planują koncentrację. Wniosek o zgodę na połączenie wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wniosek wpłynął 14 października, sprawa jest w toku.

Zamierzona koncentracja polega na połączeniu spółki Rockbridge TFI (spółka przejmująca) ze spółką Nationale-Nederlanden TFI (spółka przejmowana). Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez emisję nowych akcji, które spółka przejmująca przyzna akcjonariuszowi spółki przejmowanej, wskazano w komunikacie.

Czytaj także: Generali przejmuje emerytalny biznes byłego MetLife od Grupy Nationale Nederlanden >>>

Rockbridge TFI

Spółka przejmująca jest polską spółką kapitałową (spółką akcyjną), działającą w grupie kapitałowej Altus. Prowadzi działalność regulowaną w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich, a także w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Nationale-Nederlanden TFI

Spółka przejmowana jest polską spółką kapitałową (spółką akcyjną), działającą w grupie kapitałowej Nationale-Nederlanden. Spółka przejmowana prowadzi działalność regulowaną w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich a także w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Źródło: ISBnews