Roaming: korzystanie z telefonu za granicą bez dodatkowych opłat przez kolejne 10 lat

Roaming: korzystanie z telefonu za granicą bez dodatkowych opłat przez kolejne 10 lat
Fot. stock.adobe.com/Peera
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Możliwość korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju, dzięki czemu podróżni w UE mogą dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu za granicą bez dodatkowych opłat, zostaje przedłużona do 2032 roku.

1 lipca weszło w życie w UE nowe rozporządzenie w sprawie roamingu. 

Unijne przedsiębiorstwa i obywatele mają odczuć również znaczące pozytywne skutki obowiązywania nowych przepisów, gdyż korzystanie z roamingu stanie się dogodniejsze ze względu na taką samą jakość usług łączności ruchomej zarówno za granicą, jak w kraju. Dzięki nowym przepisom poprawi się ponadto dostęp do komunikacji alarmowej w całej UE, a informacje na temat usług, które mogą podlegać dodatkowym opłatom, będą musiały być podane w jasny sposób.

Unijne rozporządzenie ws. roamingu

Wiceszefowa KE Margrethe Vestager powiedziała, że dzięki unijnemu rozporządzeniu w sprawie roamingu wszyscy odnieśli korzyści z roamingu po cenach krajowych.

Podczas podróży po UE możemy dzwonić, wysyłać i otrzymywać wiadomości tekstowe oraz używać internetu bez dodatkowych kosztów. Jest to konkretna, namacalna korzyść z europejskiego jednolitego rynku.

„Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów pozwoli utrzymać konkurencyjność cen między operatorami i umożliwi konsumentom korzystanie z bezpłatnych usług roamingu przez kolejne 10 lat” – wskazała.

Taka sama jakość mobilnego internetu za granicą, co w kraju

Konsumenci będą mieli teraz prawo do takiej samej jakości mobilnego internetu za granicą, co w kraju. Operatorzy świadczący usługi łączności ruchomej powinni zapewnić konsumentowi możliwość korzystania z sieci 4G lub bardziej zaawansowanych sieci 5G, jeżeli są one dostępne w miejscu, które konsument odwiedza. Informacje na temat dostępności sieci powinny się znajdować w umowach o świadczenie usług telefonii komórkowej oraz na stronach internetowych operatorów.

Konsumenci powinni mieć możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących korzystania z usług, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku podróży za granicę połączenie z działem obsługi klienta, infolinią linii lotniczych czy towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysyłanie wiadomości tekstowych w celu wzięcia udziału w konkursach lub wydarzeniach mogą być droższe niż w kraju. Operatorzy muszą zapewnić konsumentom informacje o rodzajach numerów telefonów, których wybieranie lub do których uzyskanie dostępu z zagranicy może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Operatorzy powinni przekazywać konsumentom te informacje za pomocą automatycznych wiadomości SMS wysyłanych przy przekraczaniu granicy innego kraju UE, a także w umowach o świadczenie usług.

Jednolity unijny numer alarmowy 112

Nowe przepisy dotyczące roamingu mają zapewnić, że obywatele będą znać jednolity unijny numer alarmowy 112, z którego mogą korzystać w dowolnym miejscu w UE w celu skontaktowania się z służbami ratunkowymi. Od czerwca 2023 r. operatorzy powinni wysyłać automatyczne wiadomości swoim klientom podróżującym za granicę, aby poinformować ich o dostępnych alternatywnych sposobach kontaktu ze służbami ratunkowymi, takich jak komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym lub aplikacje alarmowe. Z takich sposobów mogą korzystać obywatele, którzy nie są w stanie wykonywać połączeń głosowych.

W nowym rozporządzeniu określono niższe opłaty hurtowe roamingu – koszty ponoszone przez operatorów w związku z korzystaniem z sieci za granicą w celu świadczenia usług na rzecz swoich klientów przebywających za granicą. Pułapy opłat hurtowych ustala się na poziomach, które umożliwiają operatorom utrzymanie i odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu na rzecz konsumentów po cenach krajowych.

W zakresie transmisji danych w nowym rozporządzeniu określono następujące pułapy hurtowe: 2 euro/GB w 2022 r., 1,8 euro/GB w 2023 r., 1,55 euro/GB w 2024 r., 1,3 euro/GB w 2025 r., 1,1 euro/GB w 2026 r. i 1 euro/GB począwszy od 2027 r.

Za połączenia głosowe będzie to: 0,022 euro/min w latach 2022-2024 i 0,019 euro/min od 2025 r., za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022-2024 i 0,003 euro/SMS od 2025 r.

Niższe opłaty hurtowe oznaczają korzyści dla konsumentów, ponieważ powinny zapewnić wszystkim operatorom możliwość oferowania konkurencyjnych umów roamingowych zgodnie z zasadą korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju.

Źródło: Łukasz Osiński, PAP BIZNES