Rejestracja – Internet Explorer 8

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Osoby mające przeglądarkę Internet Explorer 8, na komputerach z Systemem Windows XP mogą napotkać problemy z rejestracją na stronie (np. nie pokazuje się przycisk "Załóż konto" po wypełnieniu formularza rejestracji).

 

Najlepszym wyjściem jest użycie innej przeglądarki www, np:

 • a) Mozilla Firefox,
 • b) Opera,
 • c) Chrome,
 • d) Safari,

lub skorzystanie na chwilę z innego komputera, gdzie jest już zainstalowana inna przeglądarka, ponieważ problem dotyczy tylko samej rejestracji. Do dalszego korzystania z portalu (logowanie i czytanie treści) można bez problemów wykorzystywać program Internet Explorer 8.

 

Jeżeli nie ma możliwości skorzystania z innej przeglądarki lub innego komputera należy:

 1. Zapisać na dysku na swoim komputerze (np. na Pulpicie) następujący plik: http://www.alebank.pl/files/FirefoxPortable.zip.
 2. Po zapisaniu pliku należy go odnaleźć na dysku i wybrać prawym przyciskiem myszy polecenie "Wyodrębnij wszystkie...".
 3. Pojawi się "Kreator wyodrębniania folderów skompresowanych [zip]". Należy kolejno akceptować pojawiające się komunikaty przyciskiem "Dalej" a na końcu "Zakończ".
 4. Pojawi się okno z katalogiem "FirefoxPortable".
 5. Należy w ww. katalogu odnaleźć plik "FirefoxPortable.exe" i go uruchomić.
 6. Uruchomi się przeglądarka FireFox, tam wystarczy wejść na stronę www.aleBank.pl i założyć konto.
 7. Po założeniu konta wspomniany powyżej katalog "FirefoxPortable" można wykasować.

 

Problem dotyczy tylko samej rejestracji. Do dalszego korzystania z portalu (logowanie i czytanie treści) można bez problemów wykorzystywać program Internet Explorer 8.