Reforma OFE opóźnia się, co dalej?

Reforma OFE opóźnia się, co dalej?
Małgorzata Rusewicz, Źródło: IZFiA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przeprowadzenie reformy OFE wymaga harmonogramu uwzględniającego złożoność tego procesu, pisze Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Po zmianach z 2014 roku OFE ulegają automatycznemu wygaszaniu. Prowadzony przez rząd projekt reformy OFE daje możliwość wykorzystania aktywów zgromadzonych w II filarze do wzmocnienia i rozbudowy systemu indywidualnych, długoterminowych oszczędności.

Jednocześnie inicjatywa uporządkuje i uprości konstrukcję systemu emerytalnego.

Istotnym walorem planowanych zmian jest usunięcie niepewności dotyczącej przyszłości Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz utrzymanie możliwości dywersyfikacji ryzyka związanego z finansowaniem życia na emeryturze w postaci inwestowania na rynku kapitałowym.

Reforma będzie stanowić impuls do weryfikacji stanu osobistych przygotowań, zwłaszcza finansowych, do życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Transfer aktywów z OFE do IKE służyć będzie popularyzacji rozwiązań III filara, a atrakcyjność oferowanych w jego ramach form i produktów, może skłonić znaczącą liczbę osób do gromadzenia dodatkowych oszczędności.

Interes członków OFE i stabilność rynku kapitałowego

Należy jednak zwrócić uwagę, że rozwiązania reformy powinny uwzględniać interes członków funduszy i stabilne warunki funkcjonowania rynku kapitałowego.

W tym kontekście ważne jest, by obciążenia publicznoprawne środków zgromadzanych w OFE, przenoszonych do IKE, czy też transferowanych do ZUS, pobierane w różnej postaci, opłaty czy podatku, były równoważne.

Zrealizowanie projektu reformy bez błędów i zakłóceń przy odpowiedniej komunikacji może wraz z rozwojem Pracowniczych Planów Kapitałowych rozpocząć proces odbudowywania zaufania Polaków do systemu emerytalnego i rynku kapitałowego.

Rola PTE w realizacji reformy

Należy jednak pamiętać, że transformacja OFE to poważne wyzwanie, składające się z wielu złożonych procesów i operacji, wymagające zadbania o bezpieczeństwo blisko 160 mld złotych zgromadzonych na rachunkach funduszy przez 15,4 mln Polaków.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne od początku 2020 roku działają w utrudnionych warunkach w perspektywie niepewności co do terminu i szczegółowych rozwiązań reformy

Odpowiedzialność za jego wykonanie w dużej mierze spoczywać będzie na Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych. Rzetelne i skuteczne przeprowadzenie tej reformy wymaga przewidywalnych warunków działania i odpowiedniego czasu na przygotowanie wszystkich niezbędnych do wykonania zadań.

Z tego względu postulujemy, by dalsze procedowanie projektu reformy OFE, zarówno w kwestii terminarza prac legislacyjnych, jak i harmonogramu reformy, uwzględniało złożoność procesu i wynikające z tego uzasadnione potrzeby podmiotów mających wprowadzić zmiany w życie.

Powszechne Towarzystwa Emerytalne od początku 2020 roku działają w utrudnionych warunkach w perspektywie niepewności co do terminu i szczegółowych rozwiązań reformy.

Liczymy, że waga i znaczenie reformowanego obszaru przesądzą o uwzględnieniu naszych postulatów.

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE