Proste korekty w transformacji OFE przyniosą znaczące korzyści członkom funduszy

Proste korekty w transformacji OFE przyniosą znaczące korzyści członkom funduszy
Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmniejszenie limitów inwestowania w polskie akcje, poprawa poziomu bezpieczeństwa procesu przejmowania zarządzania funduszami, a także umożliwienie zawierania umów oraz komunikowania się z klientem drogą elektroniczną to proste korekty projektu mogące przynieść znaczące korzyści członkom przekształcanych OFE. Na obecnym etapie legislacji łatwo jest je uwzględnić, a rząd zapowiedział możliwość wprowadzenia zmian.
Zmniejszenie limitów inwestowania w polskie akcje, poprawa poziomu bezpieczeństwa procesu przejmowania zarządzania funduszami, umożliwienie zawierania umów drogą elektroniczną to korekty projektu mogące przynieść korzyści członkom przekształcanych #OFE @_IGTE

Oceniając procedowany przez Sejm projekt ustawy należy pamiętać, że przekształcenie OFE w IKE stanowi konkretną i realną propozycję rozwiązania problemu aktualnej, nastawionej na wygaszanie, konstrukcji II filara, która ma wzmocnić prywatne oszczędności emerytalne i dać impuls do rozbudowy systemu długoterminowego oszczędzania. Realizacja tych celów będzie łatwiejsza przy uwzględnieniu prostych zmian w treści ustawy.

Limity zaangażowania funduszy IKE w akcje polskie

Jej projekt zakłada limity zaangażowania nowo powstałych funduszy IKE w akcje polskie, aby zabezpieczyć wartość zgromadzonych w nich aktywów oraz dostosować je do rygoru prawnego funduszy inwestycyjnych. Zaproponowane limity są jednak zbyt wysokie, nie uwzględniają aktualnego składu portfela OFE, zamiast prowadzić do zrównoważonych zmian w alokacji wymuszą dynamiczne wahania podaży i popytu na rynku kapitałowym, przez co stworzą znaczące zagrożenie dla utrzymania wartości środków zgromadzonych w tych funduszach przez około 16 mln Polaków. Odpowiednie zmniejszenie limitów wyeliminuje powyższe ryzyka, a znajomość problemu i możliwość wprowadzenia tej korekty zaanonsował Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Czytaj także: Smutny koniec OFE >>>

Na mocy ustawy zarządzające funduszami Powszechne Towarzystwa Emerytalne zostaną przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wiele grup kapitałowych prowadzi działalność przez swoje spółki w obydwu formach. Większość z nich po wejściu ustawy w życie będzie optymalizować procesy biznesowe, także by tworzyć największą wartość dla swoich klientów – nowo powstałe TFI będą łączyć się z dotychczasowymi TFI albo dotychczasowe TFI przejmą zarządzanie nowo powstałymi funduszami IKE. Zrównanie warunków przeprowadzenia obydwu tych operacji pozwoli przedsiębiorstwom wybrać najlepsze – również dla ich klientów – rozwiązanie oraz przeprowadzić je w bezpieczny sposób w odpowiednim czasie.

Czytaj także: Likwidacja OFE: o dalszym losie zgromadzonych środków uczestnicy będą decydować od 1 czerwca 2020 roku >>>

Zawieranie umów w postaci elektronicznej

Bardzo potrzebną zmianą jest również umożliwienie klientom nowo powstałych IKE sprawnego, tj. w postaci elektronicznej, zawierania umów o dokonywanie dodatkowych wpłat oraz prowadzenia elektronicznej komunikacji z towarzystwem w formie uwzględniającej dotychczasową praktykę oraz znany już klientom OFE standard usług. Takie rozwiązanie będzie stanowić znaczące ułatwienie w gromadzeniu i monitorowaniu przez klienta oszczędności z przeznaczeniem emerytalnym. 

Czytaj także Likwidacja OFE: wybrać ZUS czy IKE, ekonomiści doradzają >>>

Wierzymy, że waga powyższych korzyści dla wielu milionów pracujących Polaków, mających aktywa zgromadzone obecnie w OFE, a które będą przenoszone do nowo powstałych IKE, przekona decydentów do uwzględnienia wymienionych poprawek. Dzięki temu wzmocnione zostanie bezpieczeństwo transformacji funduszy emerytalnych, a oszczędzający w łatwy i przystępny sposób będą mogli korzystać z nowo powstałych IKE. 

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE