Redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”: Innowacje płatnicze niejedno mają imię

Redaktor naczelny miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”: Innowacje płatnicze niejedno mają imię
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jeżeli polski system bankowy wyszedł suchą nogą z kryzysu po roku 2007, to również dlatego, że – oprócz stałego wzmacniania potencjału kapitałowego – sukcesywnie generował i wdrażał rozwiązania czyniące system płatniczo-rozliczeniowy efektywnym, bezpiecznym i relatywnie tanim.

Tym jednak, co pozostaje twardym jądrem i motorem napędowym rozwoju, są niezmiennie nowoczesne, innowacyjne rozwiązania płatnicze. Jesteśmy w tym względzie liderem, a katalog funkcjonalności towarzyszących zarządzaniu naszymi pieniędzmi ulega systematycznemu rozszerzeniu w postępie geometrycznym. Nie brak takich, którzy twierdzą, że w obecnych realiach barierę dynamicznego rozwoju stanowią nie technologia czy nakłady finansowe konieczne dla dalszej rozbudowy systemów IT, lecz ład regulacyjny – na poziomie krajowym, a zwłaszcza prawa wspólnotowego.

Taki pogląd, co postaramy się wykazać, nie znajduje uzasadnienia, bowiem żywiołowemu rozwojowi technologii i rozwiązań płatniczych musi niezmiennie towarzyszyć troska o bezpieczeństwo depozytów, ochronę danych osobowych i innych określanych jako wrażliwe, wreszcie ujmowanie procesów, którymi bank zarządza w imieniu klienta w ramy pozwalające czynić je klarownymi, przejrzystymi i zrozumiałymi dla konsumentów. Tym bowiem, co stanowi warunek konieczny funkcjonowania systemu bankowego, niezmiennie pozostaje zaufanie. To ono przecież sprawia, że powierzamy nasze pieniądze, dochody, a niekiedy środki wypracowane przez pokolenia wyspecjalizowanej instytucji finansowej, jaką jest bank.

Raport powstał przy wsparciu i na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa, która aktywnie animuje rozwój płatności bezgotówkowych, finansując terminale płatnicze, koszt ich użytkowania w pierwszym roku przez beneficjentów projektu, a także w ramach akcji „Warto Bezgotówkowo” koordynowanej przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości popularyzuje tę formę rozliczeń w urzędach administracji wszystkich szczebli, w tym samorządów, wśród MŚP oraz klientów indywidualnych. O zasięgu programu, jego dotychczasowych efektach, a także planach na przyszłość, oraz instytucjach i organizacjach wspierających zmianę systemu płatniczo-rozliczeniowego poprzez wdrażanie najefektywniejszych i bezpiecznych rozwiązań technologii cyfrowej przeczytacie Państwo w raporcie, który mamy nadzieję, spotka się z życzliwym przyjęciem.