Realizacja transakcji z VISA przyniesie w 2016 roku blisko 400 mln zł zysku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268Zarząd PKO Banku Polskiego podjął 29 stycznia 2016 roku decyzję o udziale w transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Szacowany wstępnie udział Banku w przychodach z transakcji ma wynieść 88,88 mln euro, czyli 394,65 mln zł.

Całkowita kwota zysku z transakcji może być nawet wyższa, ponieważ nie obejmuje przyszłych zysków, które mogą wynikać z potencjalnej odroczonej płatności. Zgodnie z ramowymi zasadami transakcji, przewiduje się dodatkową odroczoną płatność typu „earn-out”, płatną w gotówce po szesnastu kwartałach od dnia rozliczenia transakcji, ale jej wartość nie jest aktualnie jeszcze możliwa do określenia.

W ramach planowanego w 2016 roku rozliczenia transakcji PKO Bank Polski otrzyma 66,17 mln euro w gotówce, co stanowi równowartość 293,82 mln zł, oraz 22,71 mln euro w akcjach Visa Inc., co stanowi równowartość 100,83 mln zł.

– Transakcja wpłynie pozytywnie na wyniki PKO Banku Polskiego oraz jego siłę finansową w 2016 roku. Jest ona zgodna z długoterminową strategią Banku transformacji modelu płatności, w tym promocji polskiego standardu płatności mobilnych – mówi Paweł Borys, dyrektor ds. strategii i inwestycji w PKO Banku Polskim.

Powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w związku ze złożonym przez Bank zastrzeżeniem, co do zaproponowanego sposobu ustalania udziału Banku w rozliczeniu transakcji, lub ewentualnym złożeniem zastrzeżeń przez pozostałych członków Visa Europe Limited. Ponadto na poziom kwot otrzymanych przez Bank wpływ może mieć finalna wysokość kosztów transakcji oraz zaistnienie szczególnych okoliczności wskazanych w dokumentacji dotyczącej transakcji.

Ostateczne potwierdzenie kwot należnych Bankowi powinno nastąpić 1 marca 2016 r., a ich rozliczenie do końca czerwca 2016 r. Ponadto przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych, a jej sfinalizowanie planowane jest w drugim kwartale 2016 r.

Źródło: PKO Bank Polski