Realizacja prognozy w kredytach mieszkaniowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

amron.03.400x417Końcówka roku w segmencie kredytów mieszkaniowych okazała się pozytywnym zaskoczeniem. Bardzo dobre wyniki IV kwartału sprawiły, że ubiegłoroczna akcja kredytowa była w efekcie najlepsza od 2012 roku.

Banki udzieliły 48,7 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o wartości 10,6 mld zł. Tym samym, rok 2015 zamknął się poziomem 181 tys. kredytów mieszkaniowych, których łączna wartość wyniosła 39,3 mld zł – odpowiednio o 4,16% i 6,78% w stosunku do roku 2014 r. wynika z najnowszego raportu AMRON-SARFiN Q4/2015.

W czwartym kwartale 2015 r. istotnie poprawiła się roczna dynamika akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. Banki udzieliły łącznie 48 707 kredytów o wartości 10,58 mld zł. W porównaniu do mało optymistycznych wyników za III kwartał, najnowsze dane okazały się zaskoczeniem – liczba nowych kredytów była wyższa o 10,84% w ujęciu kwartalnym, a wartość o 9,03%. W ujęciu nominalnym w ciągu ostatnich trzech miesięcy minionego roku  banki udzieliły o 4,7 tys. więcej kredytów na kwotę o ponad 870 mln zł wyższą niż w okresie od lipca do września 2015. W skali całego roku mówimy o 181 325 nowych kredytach mieszkaniowych o wartości 39,3 mld zł – odpowiednio o 4,16% i 6,78% więcej niż w roku 2014.  W efekcie rok 2015 zamknął się wynikiem zbliżonym do uzyskanego w kryzysowym roku 2009, w którym udzielonych zostało  189 tys. kredytów o wartości 38,7 mld zł.

„Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami skala akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w roku 2015 była minimalnie lepsza niż w roku poprzednim. Mimo sceptycyzmu, który towarzyszył nastrojom bankowców po III kwartale ostatecznie okazało się, że rynek powrócił do zdefiniowanej przez ZBP kilka lat temu tzw. organicznej zdolności do generowania wolumenu kredytów hipotecznych na poziomie 38-40 mld zł przy liczbie 180-190 tys. nowych umów kredytowych. Kluczowym dla osiągnięcia tego stanu były wyniki odnotowane w czwartym kwartale 2015 roku i wyższa niż początkowo zakładano aktywność klientów. Jej źródeł można upatrywać w szeregu czynników wpływających mobilizująco na decyzje kredytobiorców, przede wszystkim w nieuchronności 15-procentowego wymogu w zakresie wkładu własnego, który obowiązuje od początku 2016 r., możliwych konsekwencji dodatkowych obciążeń nakładanych na sektor bankowy i oczekiwanego przez rynek wzrostu kosztów kredytu, a także ze względu na zmiany w programie MdM, które okazały się istotnym impulsem dla klientów banków, co znalazło odzwierciedlenie w wysokim zainteresowaniu udziałem w programie” –  powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, podczas wczorajszej konferencji prasowej.

„Z uwagi na wzrost obciążeń sektora bankowego spowodowany kumulacją wielu czynników, w 2016 r. kredytobiorcy będą najprawdopodobniej musieli liczyć się z faktem, że kredyt hipoteczny może być trudniej dostępny – także z uwagi na konieczność zgromadzenia wyższego wkładu własnego i niskiego limitu środków w Programie MdM, który zgodnie z zapowiedziami ma się zakończyć do 2018 r. Ponadto na skalę akcji kredytowania budownictwa mieszkaniowego w roku 2016 decydujący wpływ będą miały ustawy uchwalane przez nowo wybrany Parlament oraz decyzje podejmowane przez nowy rząd. Podczas konferencji  prasowej w Sejmie w dniu 13 stycznia 2016 przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapowiedzieli realizację Narodowego Programu Budowy Mieszkań, w ramach którego uruchomione mają zostać m.in. kasy oszczędnościowo-budowlane i wprowadzone ulgi remontowe. Duży nacisk ma być położony na budowę tanich mieszkań na wynajem. Tak sformułowany program jest zbieżny z Rekomendacjami Mieszkaniowymi Związku Banków Polskich, który zadeklarował gotowość wsparcia własną ekspertyzą takich działań. Byłyby to wreszcie działania o charakterze systemowym, które z pewnością przełożą się na lepsze wyniki w budownictwie mieszkaniowym oraz zwiększoną akcję kredytową, jednak na ich efekt trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat” – podsumowuje Jacek Furga, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Źrodło: Amron