Raporty: Szersze spojrzenie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

hildebrand.mariusz.01.100xTematem, który zawsze jest na czasie, niezależnie od otaczających nas warunków gospodarczych, jest kwestia zadłużenia, terminowość spłaty zobowiązań, zatory płatnicze oraz kwestie uchronienia się przed negatywnymi skutkami tych procesów. Prawdy te aktualne są na każdym rynku i w każdym sektorze funkcjonowania, czy to w nieruchomościach, czy to w branży telekomunikacyjnej, transportowej czy finansowej.

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu InfoMonitor BIG SA

Elementem podstawowym dla każdego przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa czy osoby fizycznej jest korzystanie z dostępnych na rynku badań i analiz w celu prawidłowego zabezpieczania się przed ryzykiem. Wyniki badań Barometru Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym i raportu o przeterminowanym zadłużeniu InfoDługu powinny być dla wszystkich uczestników rynku podstawą do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Badania wskazują i potwierdzają konieczność oraz potrzebę korzystania z dostępnych źródeł informacji, a także narzędzi do minimalizowania ryzyka i świadomego zarządzania należnościami.

Dostęp do szerokich zasobów informacji o zobowiązaniach oraz korzystanie ze skutecznych narzędzi odzyskiwania należności, sprawdzania rzetelności i kondycji finansowej swoich kontrahentów, to powinna być podstawa funkcjonowania przedsiębiorców. Przedsiębiorcy świadomie korzystający z tych możliwości, stają się bardziej wiarygodnymi partnerami i jednocześnie potrafią umiejętnie zarządzać ryzkiem, należnościami i utrzymywać płynność finansową.

Działania te, poprzez eliminowanie z rynku podmiotów obarczonych ryzykiem (niesolidni dłużnicy, fikcyjne podmioty, osoby posługujące się cudzą tożsamością), nie tylko ograniczają możliwości nadużyć, ale także podnoszą bezpieczeństwo obrotu i służą ochronie obywateli.

Banki aktywnie uczestniczą w procesach wymiany informacji i stanowią trzon nowoczesnej przedsiębiorczości, zaangażowanej w pokonywanie skutków spowolnienia gospodarczego, poprawy transparentności obrotu gospodarczego oraz etycznych zachowań jego uczestników. Stanowią też grupę aktywnych propagatorów zasady, że

Dane analityczne

Z danych opublikowanych w najnowszym raporcie InfoDług wynika, iż ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wyniosła 12,06 miliarda złotych. Są to zobowiązania, których okres spłaty minął przed co najmniej sześćdziesięcioma dniami i w przypadku osób fizycznych minimalna zaległość wynosi 200 złotych. W raporcie znalazła się również charakterystyka polskiego dłużnika. Statystycznie jest nim mężczyzna w wieku między 30 i 39 lat, z zadłużeniem na poziomie ponad 8 203 zł, zamieszkujący w województwie śląskim. Patrz mapka 1.

Jednocześnie warto podkreślić, że około 95 proc. uczestników obrotu gospodarczego spłaca zobowiązania terminowo, budując swoją pozytywną historię biznesową i kredytową. Istnieje jednak wśród konsumentów grupa klientów podwyższonego ryzyka, która czasowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Najnowszy raport InfoDług potwierdza negatywne zjawiska w gospodarce, z którymi mamy do czynienia od kilku miesięcy. Wzrost ogólnej kwoty zazobowiązań jest największy, odkąd rozpoczęto publikowaniostatniego roku niespłacane zadłużenwzrosło o ponad 70 proc.

Jednocześnie średnie zaległe zadłużenie w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosło niemal o 1 000 zł, do 8203 zł. Rośnie nie tylko kwota przeterminowanych zobowiązań, ale także liczba klientów podwyższonego ryzyka. W okresie trzech miesięcy przed publikacją raportu przybyło 105 tysięcy osób, które nie radzą sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań. Należy jednak podkreślić nadal przeważają tak zwani „drobni dłużnicy” – ponad 70 proc. osób ma zadłużenie nieprzekraczające 5 tysięcy złotych. Natomiast 45 proc. osób ma zadłużenie do 2000 złotych.

Z danych wynika, że najwyższy poziom niespłacanego zadłużenia, mierzony kwotą zaległości, niezmiennie notuje się w województwie śląskim. Jego mieszkańcy nie spłacają zobowiązań na łączną kwotę 2 mld 117 mln zł, natomiast w województwie mazowieckim kwota zaległych zobowiązań osiągnęła 1 mld 604 mln zł.W sierpniu 2009 r. do grona województw, w których niespłacane zadłużenie mieszkańców przekroczyło miliard złotych, po raz pierwszy dołączyły również wielkopolskie i dolnośląskie. Z kolei najrzetelniej ze swoich zobowiązań nadal wywiązują się mieszkańcy województwa podlaskiego – zaległe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI