Raport | Zarządzanie Wierzytelnościami | Windykacja w cieniu kryzysu

Raport | Zarządzanie Wierzytelnościami | Windykacja w cieniu kryzysu
Fot. stock.adobe.com / Jakub Krechowicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Utrzymujący się w kolejnym kwartale wysoki poziom inflacji oraz ubiegłoroczne podwyżki stóp procentowych mogą obniżyć dyscyplinę płatniczą Polaków. To jednak wcale nie przełoży się na wzrost koniunktury w branży zarządzania wierzytelnościami. Wahania wskaźników makroekonomicznych stanowią bowiem poważne wyzwanie także dla firm windykacyjnych, które przecież nie funkcjonują w alternatywnej rzeczywistości gospodarczej.

Z corocznych analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kilku ostatnich latach liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie zarządzania wierzytelnościami sukcesywnie malała. W 2018 r. badania GUS objęły 98 przedsiębiorstw, wśród których najliczniej reprezentowane były spółki akcyjne – aż 44 firmy funkcjonowały właśnie w tej formie, 25 jako spółki z o. o. a 29 instytucji działało w innej formie (w tym 16 jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Rok później grono  to zmniejszyło się o jeden podmiot, przy czym liczba spółek z o.o. pozostała bez zmian, na rynek zarządzania wierzytelnościami weszły natomiast dwie nowe spółki akcyjne, co odbyło się kosztem trzech firm, prowadzących działalność w innej formie. Dane przedstawione przez GUS nie pokazują, czy owe przetasowania były wynikiem wycofania się z rynku niektórych podmiotów i wejścia do branży nowych graczy, czy może przekształceniem formy prawnej niektórych przedsiębiorstw w spółki akcyjne, jednak do tamtego momentu generalnie można było mówić o stabilnej sytuacji w polskim sektorze zarządzania wierzytelnościami.

Istotne zmiany przyniósł dopiero covidowy rok 2020, kiedy to grupa podmiotów obserwowanych przez analityków GUS zmniejszyła się o dziesięć, przy czym redukcja po raz kolejny dotknęła głównie przedsiębiorstwa inne niż spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością – ich liczba zmalała do 16. Ubyły też trzy spółki akcyjne, wzrosła natomiast, do 46, liczba spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących biznes windykacyjny. Kolejne 12 miesięcy przyniosło kontynuację trendu spadkowego; na koniec roku 2021 działalność w segmencie zarządzania wierzytelnościami wykazywało już jedynie 75 firm, z czego 18 spółek akcyjnych, 42 spółki z o.o., a 15 instytucji funkcjonowało na innych zasadach.

Czy rok miniony przyniesie utrzymanie dotychczasowego trendu? Tego dowiemy się latem, kiedy to publikowane są kolejne wyniki prowadzonych przez GUS, od 2017 r., badań branży zarządzania wierzytelnościami.

COVID źle postrzegany przez windykatorów

Malejącej liczbie podmiotów działających w sektorze windykacji przez pewien czas towarzyszyła stopniowa redukcja personelu. W 2018 r. GUS odnotował łącznie 6326 osób zatrudnionych w 87 oddziałach i autoryzowanych przedstawicielstwach tych firm, rok później 92 terenowe placówki dysponowały kadrą 6086 pracowników, a w pierwszym roku pandemii zatrudnienie w branży windykacyjnej osiągnęło rekordowo niski poziom 5672 osób. Istotne odwrócenie trendu przyszło wraz z rokiem 2021, kiedy to 82 oddziały i autoryzowane przedstawicielstwa firm specjalizujących się w zarządzaniu wierzytelnościami zatrudniały łącznie 6037 osób, co oznaczało powrót do stanu sprzed pandemii.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK