Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas

Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas prezentuje kompleksowo zarządzanie organizacją, uwzględniając oddziaływanie Banku na otoczenie oraz działania podjęte w roku 2016 w ramach jego zaangażowania w zrównoważony rozwój. To już 6 raport Banku, jaki instytucja udostępniła swoim interesariuszom.

Udostępnianie danych pozafinansowych stanowi ważny obowiązek firmy wobec interesariuszy, zapewniając im wgląd we wszystkie obszary prowadzonej działalności biznesowej. Bank BGŻ BNP Paribas postrzega wpływ swoich działań na otoczenie jako zobowiązanie i odpowiedzialność za konsekwencję tych przedsięwzięć w czterech wymiarach: gospodarczym, społecznym, obywatelskim i środowiskowym.

– Zrównoważony rozwój to nie tylko fundament naszej biznesowej strategii, ale też wielka wartość, która nas łączy. Z przekonaniem i zaangażowaniem budujemy organizację społecznie odpowiedzialną i każdego roku podejmujemy kolejne wyzwania, zgodne z naszymi wartościami i najwyższymi standardami rynkowymi. Od kilku lat nasze wysiłki są wyróżniane w najbardziej prestiżowym w Polsce badaniu działalności CSR firm, czyli Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W roku 2016 zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii branża finansowa. Gorąco zachęcam do lektury raportu, w którym przedstawiamy działania podjęte w 2016 roku w każdym z czterech kluczowych filarów naszej odpowiedzialności – podkreśla Tomasz Bogus, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Raport Społeczny Banku BGŻ BNP Paribas został opracowany zgodnie z wytycznymi  w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative GRI na podstawowym poziomie zgodności  (Core), przy wykorzystaniu suplementu sektorowego dla usług finansowych.

W ramach czterech kluczowych filarów odpowiedzialności, Bank realizuje m.in. takie projekty jak:

Odpowiedzialność gospodarcza:

 • „Mam Bonus” program lojalnościowy Banku BGŻ BNP Paribas, w ramach którego klienci Banku mogą wspierać działania Fundacji BGŻ BNP Paribas, wykonując transakcje finansowe przy użyciu kart klienci zbierają punkty, które mogą wymienić na nagrody lub vouchery wsparcia uczestników programu stypendialnego „Klasa”.
 • Pakiet Społeczny Lider to bezpłatne konto dla organizacji społecznych – stworzone z myślą o wsparciu kluczowych dla rozwoju lokalnego organizacji społecznych, którym Bank BGŻ BNP Paribas gwarantuje darmowe niezbędne usługi bankowe ograniczone do minimum formalności. Od 2012 r. z Pakietu skorzystało prawie 14 tys. organizacji.

Odpowiedzialność społeczna:

 • 24 maja 2016 roku Bank podpisał Kartę Różnorodności, będącą potwierdzeniem działania zgodnego z najlepszymi praktykami różnorodności.
 • Jako część grupy BNP Paribas Bank tworzy zespół złożony z reprezentantów aż 170 narodowości, pracujących w 74 krajach, na co dzień doświadczając wielowymiarowych korzyści płynących z różnorodności – pod względem wieku, płci czy pochodzenia etnicznego.
 • Dni CSR pod hasłem „Jesteśmy CSR”, w ramach których w ciągu 3 dni można wykonać m.in. badanie krwi, nauczyć się zasad pierwszej pomocy, podjąć się jazdy do pracy rowerem zamiast samochodem, zrobić sobie przerwę relaksującą, spotkać się z dietetykiem, czy uczestniczyć w warsztatach dedykowanych obsłudze osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Odpowiedzialność obywatelska:

 • „Klasa” autorski program stypendialny skierowany do absolwentów gimnazjów z małych miejscowości pochodzących z niezamożnych rodzin i wyróżniających się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w nauce. Od 2003 roku blisko 700 młodych osób otrzymało szansę nauki w najlepszych szkołach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Szczecinie. Ponad 500 z nich ukończyło już program i dostało się na studia (100 proc. zdawalności).
 • Z myślą o klientach z dysfunkcją wzroku, w 2016 roku wprowadzono we wszystkich oddziałach specjalne lupy oraz ramki ułatwiające składanie podpisu.
 • W ramach wolontariatu pracowniczego część pracowników-wolontariuszy Banku włączyło się w program „Bakcyl”, przeprowadzając łącznie 101 lekcji z zakresu edukacji finansowej dla ponad 4300 gimnazjów.

Odpowiedzialność środowiskowa:

 • Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to jeden z priorytetów Grupy BNP Paribas. Bank BGŻ BNP Paribas popularyzuje środowiskowe i biznesowe korzyści oraz wspiera klientów na każdym etapie ich realizacji.
 • Od blisko 10 lat Bank specjalizuje się w finansowaniu małych i średnich projektów OZE: elektrowni wiatrowych, biogazowni rolniczych, małych elektrowni wodnych i instalacji fotowoltaicznych.
 • 40 proc. polskich właścicieli biogazowni korzysta z eko-finansowania Banku.
 • W 2016 roku o ponad 15 proc. (o blisko 20 proc. na pracownika) zmniejszyło się zużycie papieru wśród pracowników Banku. Ponadto, zastąpiono tradycyjne drukarki urządzeniami wielofunkcyjnymi i wdrożono „druk podążający” – rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom, ale także realne korzyści środowiskowe.

Kompletny Raport społeczny Banku BGŻ BNP Paribas za rok 2016 dostępny jest na stronie:  https://www.bgzbnpparibas.pl/raportspoleczny2016

BGŻ BNP Paribas