Raport Specjalny. Zarządzanie Wierzytelnościami: Frontem do Klienta

Raport Specjalny. Zarządzanie Wierzytelnościami: Frontem do Klienta
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rynek wierzytelności systematycznie rośnie. Zarówno klienci, jak i ustawodawca oczekują zarządzania długiem, czyli prób polubownego załatwienia sprawy. Windykacja sama w sobie staje się procesem nieopłacalnym, jest kosztowna i długotrwała oraz mało efektywna.

Obecnie rynek wierzytelności oraz proces odzyskiwania należności ewoluuje z podejścia nakierowanego na wyegzekwowanie jak najszybszej spłaty w maksymalnej wysokości, w kierunku windykacji nakierowanej na dialog z klientem i swoiste doradztwo w celu ukształtowania z nim relacji na nowo. Praca działów windykacji polega głównie na rozmowie i negocjacji z klientem.

– Windykacja to proces odzyskiwania należności i w praktyce oznacza prowadzenie działań zmierzających do jak najszybszego wyegzekwowania należnych wierzycielowi kwot. Zarządzanie wierzytelnościami to działania nakierowane na współpracę wierzyciela i dłużnika, w celu wypracowania takiego modelu dalszej kooperacji, który pozwoli zarówno regulować należności w terminie, jak i odzyskać równowagę finansową przez klienta. Takie działanie przynosi znacznie lepsze efekty w dłuższej perspektywie czasowej i buduje wzajemne zaufanie w relacjach wierzyciel – dłużnik, dając klientowi szansę wyjścia z kłopotów płatniczych i powrót do pełnego udziału w obrocie gospodarczym – wyjaśnia Katarzyna Katana, dyrektor Departamentu Dochodzenia Należności Detalicznych Banku Millennium.

Zarządzanie wierzytelnościami jest pojęciem szerszym niż windykacja, która jest jednym z elementów zarządzania. – Skuteczne zarządzanie wierzytelnościami to przede wszystkim indywidualne podejście do dłużnika, poznanie jego problemów i odpowiednio skierowanie oferty – choćby restrukturyzacja, czyli odroczenie terminów płatności, zmniejszenie wysokości rat, wsparcie w zakresie sprzedaży nieruchomości czy też dofinansowanie np. w celu dokończenia inwestycji. Doświadczenie pokazuje, że takie podejście jest o wiele skuteczniejsze w kontekście odzyskiwania długu, jak i o wiele mniej dotkliwe dla wierzyciela. Podstawowym warunkiem koniecznym skutecznego zarządzania jest jednak wola współpracy ze strony dłużnika – informuje Maciej Zieliński, dyrektor Biura Rozwiązań Systemowych w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO Banku Polskiego.

Kilkanaście procent więcej

Zgodnie z wynikami cyklicznego badania „Wielkość polskiego rynku wierzytelności.” przygotowywanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), firmy biorące udział w badaniu na koniec III kw. 2016 r. zarządzały łącznie 14,7 mln wierzytelności, o łącznej wartości aż 85,4 mld zł. Średnia wartość pojedynczej wierzytelności obsługiwanej przez te firmy osiągnęła wartość 5,8 tys. zł. Nadal wzrastało zatrudnienie w sektorze, gdzie według danych na koniec ostatniego kwartału ub.r. firmy – członkowie KPF – zatrudniały łącznie ponad 6 tys. osób. Jak zauważają eksperci KPF, polski rynek wierzytelności nie tylko rośnie, ale ujawnia coraz silniej sygnały przyśpieszania konsolidacji sektora. Osiągnął on wysoką efektywność ekonomiczną i finansową oraz sprawność operacyjną – a to dzięki skali działalności, nowoczesnej technologii, w tym wielu narzędzi do komunikowania się z klientem dłużnikiem, ale także poprzez zbudowanie pozytywnego wizerunku sektora, warunkującego zaufanie i zwiększającego skłonność do budowania dobrych relacji dłużnik – wierzyciel.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK