Raport Specjalny: Wizerunek kontra warunki makroekonomiczne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rynek windykacyjny w Polsce jest stosunkowo młody, rozwija się bowiem dopiero od dwóch i pół dekady. Mimo to uważa się, że jest to rynek dojrzały, o dużej liczbie profesjonalnych podmiotów oferujących swoje usługi. Niestety doświadczenia początku lat dziewięćdziesiątych powodują, iż społeczny wizerunek branży windykacyjnej wciąż jest negatywny, ale w opinii badaczy zapotrzebowanie na usługi tego typu będzie rosło.

Grzegorz Sławiński

Niewiele jest pogłębionych badań społecznych na temat rynku windykacji w Polsce. Nieliczne opisują bardzo szczegółowo wybrane aspekty dotyczące branży i są bardzo często przeprowadzane przez same firmy windykacyjne. Jedną z ciekawszych prac, jaką można znaleźć w ramach ogólnodostępnych publikacji, są badania przeprowadzone kilkanaście miesięcy temu przez firmę SAF S.A. wśród przedsiębiorstw z terenu całej Polski, niebędących jej klientami. Badania pokazują, co myślą polscy przedsiębiorcy o dłużnikach i windykacji, a także, jak polscy przedsiębiorcy postrzegają firmy windykacyjne.

Opóźnienia płatnicze

Z analizy wynika, że problem opóźnień płatniczych dotyczy niemal trzech czwartych (73 proc.) polskich przedsiębiorców. Spośród 545 respondentów aż 396 zadeklarowało posiadanie obecnie lub w przeszłości dłużników. Jednocześnie do współpracy z windykatorem przyznaje się ponad połowa firm mających nierzetelnych kontrahentów. Najczęściej wybierają oni usługę windykacji – zleciło ją 92 proc. klientów firm windykacyjnych, natomiast 13 proc. skorzystało z możliwości sprzedaży wierzytelności. Co ciekawe, co czwarty przedsiębiorca posiadający dłużnika nie zastanawiał się nad współpracą z firmą windykacyjną, natomiast 19 proc. rozważało taką możliwość, ale nie zdecydowało się na nią.

Spośród tych, którzy jednak zlecili windykację wyspecjalizowanej firmie, zaledwie co czwarty przedsiębiorca (27 proc.) zdecydował się na taką współpracę na wczesnym etapie przeterminowania należności, w okresie do 3 miesięcy od zaistnienia zadłużenia. 59 proc. firm przekazuje sprawę specjalistom między 3 a 12 miesiącem po terminie płatności, a 14 proc. dopiero po upłynięciu roku od daty płatności. Główny powodem odwlekania decyzji o przekazaniu sprawy firmie windykacyjnej było samodzielne prowadzenie działań (72 proc.), natomiast co czwarty respondent nic nie robił wierząc, że dłużnik sam zapłaci. Dzieje się tak, choć z badań jednoznacznie wynika, że wierzyciele znają możliwości działania (komornik – 72 proc., firma windykacyjna – 69 proc., sąd – 59 proc.), to jednak wciąż najbardziej popularne są próby odzyskania długu podejmowane samodzielnie (72 proc.). Mimo to niemal 8 na 10 ankietowanych osób potwierdziło swoje doświadczenia we współpracy z zewnętrznymi podmiotami w zakresie windykacji. Niemal połowa z nich WINDYKACJAzaufała firmie windykacyjnej, natomiast 34 proc. podjęło współpracę z prawnikiem.

Ciekawym wynikiem ankiety jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI