Raport Specjalny – Ryzyko kredytowe spółek sektora energetycznego i gazowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analiza.04.400x267Celem niniejszego raportu jest analiza wiarygodności kredytowej polskich spółek sektora energetycznego i gazowego na tle spółek zagranicznych oraz ich premii za ryzyko kredytowe.

  • Analiza głównych wskaźników finansowych stanowiących o wiarygodności kredytowej polskich spółek stawia je obecnie na korzystniejszej pozycji w stosunku do odpowiedników europejskich. Wraz z realizacją inwestycji, głównie w energetyce, dojdzie do wzrostu zadłużenia spółek i pogorszenia części wskaźników finansowych. Nie pogorszy to jednak znacząco oceny wiarygodności kredytowej spółek.
  • Najwyższą wiarygodność kredytową wśród analizowanych polskich spółek posiada PGE. Spółka charakteryzuje się wysoką rentownością i niskim zadłużeniem w relacji do kapitałów zainwestowanych. Jej wysoka kapitalizacja dodatkowo działa na korzyść z punktu widzenia wiarygodności kredytowej.

  • Rynkowa wycena premii za ryzyko kredytowe krajowych podmiotów kształtuje się obecnie powyżej analizowanych zagranicznych odpowiedników, mimo że wskaźniki finansowe stawiają je na lepszej, bardziej wiarygodnej pozycji. Obecne poziomy spread-ów wyemitowanych obligacji prawdopodobnie uwzględniają już oczekiwany wzrost zadłużenia w związku z inwestycjami w energetyce.
  • W Europie w stosunku do roku poprzedniego obserwujemy wysoką podaż nowych emisji obligacji korporacyjnych przez spółki sektora energetycznego oraz gazowego, co jest związane z rolowaniem zapadającego długu, inwestycjami w nowe, czystsze moce wytwórcze i odnawialne źródła energii oraz integracją spółek.
  • Rentowności obligacji spółek użyteczności publicznej o najlepszej wiarygodności kredytowej są obecnie na historycznie niskich poziomach, tj. ok. 1,7%. Stawki ryzyka kredytowego mierzone asset swap spread-ami są też na niskich poziomach, które są zbliżone do poziomów z połowy 2011 r., tj. ok. 85 pb.

  • Od 2010 r. polskie spółki użyteczności publicznej wyemitowały obligacje na rynku krajowym i zagranicznym za 3,5 mld EUR. W kolejnych latach spodziewamy się wzmożonej aktywności emisyjnej zarówno na rynku krajowym jak również na rynku zagranicznym z uwagi na potrzeby finansowania inwestycji w energetyce. Do 2020 r. w polskim sektorze energetycznym są planowane inwestycje w kwocie ponad 40 mld PLN.
  • W Polsce większość emisji plasowanych przez spółki sektora energetycznego oraz gazowego było denominowanych w walucie krajowej. Do tej pory miały miejsce na rynkach międzynarodowych tylko 3 emisje w euro. Na rynku krajowym emisje były oprocentowane wg stopy zmiennej, a na rynkach zagranicznych stałej. Przeważająca liczba emisji wg stopy zmiennej na rynku krajowym może wynikać ze słabo jeszcze rozwiniętego rynku obligacji korporacyjnych, co przekłada się na niską jego płynność.

Raport Specjalny – Ryzyko kredytowe spółek sektora energetycznego i gazowego – pobierz.

Biuro Strategii Rynkowych
PKO BP