Raport specjalny – Polskie banki będą zwiększać ekspozycje w Obligacjach Skarbowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zestawienie.wykres.05.400x267Ciężar finansowania polskich potrzeb pożyczkowych wyraźnie przesunął się w kierunku inwestorów krajowych. W 2014 r. większość nowych emisji papierów skarbowych nominowanych w złotych netto zostało objęte przez rezydentów, a tak naprawdę głównie przez polski sektor bankowy.

Według naszych obliczeń, w perspektywie 2015 r. należy spodziewać się dalszego wzrostu zaangażowania banków w polskie obligacje skarbowe. Przyjmując konserwatywne założenia wzrost wartości portfeli wyniesie około 4 mld PLN w relacji do poziomów z końca września tego roku.

Naszym zdaniem bilans ryzyk przemawia jednak za znacznie wyższym wzrostem zaangażowania banków w tym segmencie rynku. Przy umiarkowanie optymistycznym scenariuszu bardzo realny jest wzrost ekspozycji banków na aktywa skarbowe w wysokości około 15 mld PLN.

W związku z odsuwającą się w czasie „normalizacją” polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych sądzimy, że pozostałą część emisji papierów skarbowych kupią inwestorzy zagraniczni, wspierani przez pozostałych inwestorów krajowych. Popyt na papiery skarbowe będzie również wzmacniany poprzez działania Banku Japonii, a także spekulacjami dotyczącymi QE w Europie.

Popyt polskiego sektora bankowego na obligacje skarbowe – pobierz.

Mirosław Budzicki
Starszy strateg
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski