Raport Specjalny: Objęcie depozytów w SKOK gwarancjami było niesprawiedliwym, ale jedynym wyjściem

Raport Specjalny: Objęcie depozytów w SKOK gwarancjami było niesprawiedliwym, ale jedynym wyjściem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Januszem Jankowiakiem, głównym ekonomistą Polskiej Rady Biznesu, rozmawiał Karol Mórawski.

Niedawny kryzys w Komisji Nadzoru Finansowego skłania do refleksji nad istotą funkcjonowania podobnych instytucji. Czy przeprowadzony w roku 2006 proces wyprowadzenia nadzoru ze struktur NBP należałoby uznać za zasadny?

– Wydzielenie organu nadzorczego ze struktur banku centralnego było posunięciem zbytecznym. Takie rozdrobnienie, z jakim mamy do czynienia obecnie, gdzie zarówno nadzór, jak i instytucja gwarantowania depozytów, jaką jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny pozostają poza bankiem centralnym, sprawdziłoby się wyłącznie w sytuacji, kiedy mielibyśmy trwałe, instytucjonalne podstawy wiarygodności tych instytucji. Ponieważ takowych nie było, i jak widać do chwili obecnej nie ma, to znacznie lepszy byłby model nadzoru scalonego, obejmujący również obszar ewentualnych wypłat wynikających z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przy braku trwałych podstaw instytucjonalnej niezależności wiarygodność banku centralnego powodowałaby, że te instytucje byłyby sprawniejsze, szybsze i bardziej wiarygodne. Dlaczego zatem zdecydowano się na rozdzielenie kompetencji NBP i nadzoru, powołując odrębną instytucję w postaci KNF? Motywacja, która przyświecała temu posunięciu była w dużej mierze polityczna. Obawiam się, że dyskusja na temat ewentualnego powrotu nadzoru do banku centralnego, z jaką obecnie będziemy mieli do czynienia, również będzie motywowana politycznie. Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna, wręcz szkodliwa dla polskiego systemu finansowego. Trzeba było się zdecydować na jakieś rozwiązanie ze względów merytorycznych i konsekwentnie przy nim pozostać.

Kwestią powiązaną z obecnymi problemami regulatora jest restrukturyzacja kas oszczędnościowo-kredytowych. Pojawia się pytanie, czy należało objąć gwarancjami instytucje funkcjonujące przez dłuższy czas bez żadnego nadzoru?

– Nadzór nad kasami powinien być wprowadzony ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI