Raport specjalny: NOK/PLN – stopniowa deprecjacja złotego do końca roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268Opracowany przez PKO Bank Polski model realnego kursu NOK/PLN wskazuje, że bieżący kurs równowagi tej pary walutowej znajduje się w okolicach poziomu 0,55.

Relatywna równowaga sfery realnej wskazuje, że polska gospodarka jest w stanie bez większych problemów utrzymywać swoją konkurencyjność względem gospodarki norweskiej przy kursie NOK/PLN dużo niższym od bieżących wartości rynkowych. Czynnikami, które aktualnie uniemożliwiają aprecjację złotego wobec norweskiej korony w kierunku poziomów wskazywanych przez równowagę sfery realnej i działają silnie na niekorzyść złotego są relatywne równowagi rynków giełdowego, długu i kredytowego.

Korona norweska to specyficzna waluta, która z jednej strony wraz z pozostałymi walutami krajów skandynawskich pełni rolę bezpiecznych przystani względem walut rynków wschodzących, w tym również walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a z drugiej walutą surowcową silnie związaną ze zmianami cen głównego towaru eksportowego Norwegii – ropy naftowej.

Kombinacja względnej stabilizacji cen ropy naftowej, spowolnienia gospodarki chińskiej oraz podwyżek stóp procentowych w USA będą stopniowo osłabiać złotego względem korony norweskiej w perspektywie końca 2015 roku.

Pełny raport dostępny tutaj

Jarosław Kosaty
Strateg Rynku Walutowego
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych
Zespół Analiz i Strategii Rynku Walutowego

SzostyAkapitIKolejne