Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – GFT Poland | Rozwój usług bankowych a oczekiwanie współczesnego klienta

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – GFT Poland | Rozwój usług bankowych a oczekiwanie współczesnego klienta
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jedyną stałą we współczesnym świecie jest zmiana. Zmieniają się społeczeństwa, zmienia się gospodarka, ciągle ewoluuje styl życia – zrównoważony rozwój, równość i poczucie wspólnoty nie są już tylko frazesami powtarzanymi przez marzycieli i aktywistów, ale stały się częścią strategii biznesowych. Każdy sektor i każda branża, by zachować stabilność i się rozwijać, muszą wziąć pod uwagę nowe warunki. Banki i sektor finansowy nie są tu wyjątkiem. Najważniejszym trendem – na podstawie obserwacji innych branż – jest budowa silnej i trwałej relacji z klientem oraz spełnianie jego oczekiwań. Najistotniejsze z nich to mobilność usług, szeroka ich dostępność, elastyczność, indywidualizacja i cyberbezpieczeństwo.

Marcin Myszkowski
Marcin Myszkowski
FSI Offering Lead GFT Poland

Jacek KudłaczJacek Kudłacz
Senior Business Development Manager GFT Poland

Banki funkcjonują w środowisku pełnym wyzwań – inflacji, spadku rentowności klientów instytucjonalnych oraz rosnących oczekiwań klientów w zakresie dostępności i mobilności usług. Szczególnie istotny jest ten ostatni aspekt, bowiem w bankowości obowiązują obecnie czasy klienta. Kiedyś głównym kryterium oceny klienta była grubość portfela, dziś zeszła ona na drugie miejsce.

– Trwająca ponad dwa lata pandemia COVID-19 wpłynęła na każdy aspekt życia oraz przyspieszyła wiele procesów. Zmiana dotyczy również tego, jak powinien wyglądać i funkcjonować idealny bank. O ile banki mierzyły się już z kwestią transformacji cyfrowej przed 2020 r., to jednak dopiero pandemia wymusiła szybkie zmiany w funkcjonowaniu sektora oraz szerokie wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak wykorzystywanie sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego, które – jak podają autorzy badania Economist Impact „Banking in 2035: global banking survey report” (przeprowadzonego wśród ponad 500 dyrektorów organizacji z sektora bankowego na całym świecie, o różnej wielkości) – staną się wkrótce normami branżowymi – mówi Marcin Myszkowski, FSI Offering Lead, GFT Poland.

Nowe kanały dostępu

Tradycyjna bankowość przeniosła się do nowych kanałów dostępu, podążając za klientami, dla których jak najszersza dostępność usług stała się priorytetem. Korzystanie z usług banku ma być łatwe i wygodne, zarówno online, mobilnie czy wreszcie w tradycyjnych kanałach oraz dostępne z każdego miejsca na ziemi na takim samym (lub co najmniej podobnym) poziomie. Dlatego digitalizacja jest absolutnym priorytetem dla liderów bankowości. Obejmuje ona wiele aspektów – od usług skierowanych do klienta, operacji wewnętrznych, aż po kulturę organizacyjną.

Drugim priorytetem jest cyberbezpieczeństwo oraz ochrona danych poufnych i wrażliwych. Dane – najważniejszy surowiec współczesnej gospodarki – są narażone na ataki i wycieki. Banki przetwarzają wrażliwe dane, a każde naruszenie ich bezpieczeństwa podkopuje zaufanie klientów, którzy oczekują zindywidualizowanego podejścia również w tym zakresie.

Technologia spieszy z pomocą

Na większość wyzwań stojących przed sektorem bankowym odpowiedzią może być technologia. Rozwiązania chmurowe są coraz popularniejsze w branży. Wreszcie się je wdraża, a nie jedynie o nich mówi. Chmura to nie tylko przyspieszenie funkcjonowania aplikacji konsumenckich, ale także optymalizacja procesów, na które klient końcowy nie zwraca uwagi, a drastycznie wpływają na poprawę funkcjonowania systemów bankowych.

Choć bankowość z otwartymi interfejsami (open API) jest wciąż w fazie rozwoju, to zapowiada metamorfozę branży. Otwarte API pozwalają instytucjom finansowym na dzielenie się danymi z zewnętrznymi dostawcami usług – fintechami.

– Takie rozwiązanie stosuje między innymi Revolut, jeden z najpopularniejszych fintechów, z którego korzysta ponad 25 mln użytkowników. Równie dobrym przykładem synergii między bankami a fintechami jest Mint – aplikacja do budżetowania i zarządzania finansami, działająca dzięki integracji danych finansowych z różnych źródeł, w tym z kont bankowych, kart kredytowych oraz rachunków inwestycyjnych. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo śledzić swoje wydatki i oszczędności w jednym miejscu. Jeszcze innym przykładem jest TransferWise – platforma do międzynarodowych przelewów pieniężnych, która wykorzystuje otwarte API banków, aby umożliwić klientom dokonywanie bezpiecznych i szybkich transakcji między krajami, korzystając z najlepszych kursów walutowych – wyjaśnia Marcin Myszkowski.

Natomiast dzięki wykorzystaniu big data banki mogą umieścić zachowania klientów w samym centrum swoich modeli biznesowych. Dzięki danym mają szansę zapewnić dużo bardziej spersonalizowane usługi i poprawić sprzedaż, wykorzystując do tego analitykę predykcyjną. Zadowolenie klienta będzie coraz mocniej uzależnione m.in. od tego, ile bank będzie w stanie nauczyć się od niego. Analityka już teraz staje się nieodzowna w działaniach związanych z pozyskiwaniem klientów oraz segmentacją rynku i sprzedażą krzyżową. – Co więcej, zaawansowana analiza danych pomoże samym bankom w opracowaniu zindywidualizowanych usług i produktów – dodaje Marcin Myszkowski.

Technologią, która jest na ustach wszystkich, jest sztuczna inteligencja. Jej skokowy rozwój sprawi, że wiele banków przekształci się w firmy stricte technologiczne, oferujące rozwiązania cyfrowe z wykorzystaniem rozległej bazy klientów i dużych kanałów dystrybucji.

– Duża baza klientów, na których zachowaniach uczą się algorytmy AI oraz ML pomoże bankom i instytucjom finansowym w zarządzaniu ryzykiem. Konsumenci zyskają poczucie dobrze przeanalizowanej sytuacji finansowej. Firmy mogą na przykład używać uczenia maszynowego do przewidywania prawdopodobieństwa niespłacenia kredytu. Rozwiązanie to pomoże sprawić, że bankowość będzie bardziej wydajna, efektywna i bezpieczna dla klienta końcowego – twierdzi Jacek Kudłacz, Senior Business Development Manager, GFT Poland.

Z kolei zaawansowane chatboty oraz wirtualni asystenci przeniosą na nowy poziom obsługę klienta, co już dzieje się dziś w innych branżach.

Wreszcie, na potrzebę zapewnienia cyberbezpieczeństwa świetnie odpowiada technologia rozproszonych ksiąg (Distributed Ledger Technology, DLT) – wszystkie strony otrzymują dostęp do tej samej wersji zdarzenia za pomocą niezmiennej ścieżki audytu. Na bezpieczeństwo i nienaruszalność danych wpływa także coraz szersze wykorzystanie blockchain. Wykorzystanie DLT i blockchain może wyeliminować pośredników – banki będą mogły dokonywać transakcji bezpośrednio między sobą lub z klientem, co wpłynie na obniżenie kosztów.

Ewolucja bankowości

– Same usługi bankowości nie powinny przejść w najbliższym czasie rewolucji. Zmieni się po prostu sposób korzystania z banków oraz same instytucje. Staną się one platformami VAS, co już teraz widać w aplikacjach bankowych. Już dzisiaj można przez nie zapłacić za przejazd autostradą, zalogować się w serwisach rządowych, potwierdzić tożsamość, czy kupić bilety na pociąg. Do tego – zgodnie z ideą hiperpersonalizacji – aplikacje i oferowane w nich usługi będą się różnić dla poszczególnych użytkowników – dodaje Jacek Kudłacz. Jedną z szans, które daje bankom transformacja cyfrowa, jest możliwość dotarcia do grup do tej pory marginalizowanych – migrantów, młodzieży, ludności tubylczej, mniejszości etnicznych i rasowych. Opierając się na zaawansowanej analizie wielkich zbiorów danych oraz algorytmach AI i ML, banki będą mogły skutecznie oceniać ryzyko i dopasowywać swoje produkty do potrzeb tych grup. Większy dostęp do usług i narzędzi kredytowych oraz cyfrowych nie tylko podniesie standard życia marginalizowanych środowisk, ale też pomoże w dywersyfikacji i zwiększeniu przychodów sektora finansowego.

O GFT – Shaping the future of digital business

GFT jest pionierem transformacji cyfrowej, który tworzy zrównoważone rozwiązania, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy blockchain/DLT. Oferuje modernizację podstawowego systemu i jego migrację do platform w otwartej chmurze, jak również wdrażanie kodowania uwzględniającego emisję dwutlenku węgla.

Do mocnych stron GFT należy jej ogromne doświadczenie technologiczne, silne partnerstwa oraz wszechstronna znajomość rynku. Spółka wykorzystuje je do projektowania transformacji cyfrowej dla klientów z sektorów finansowego, ubezpieczeniowego, jak również produkcji przemysłowej. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii zwiększa wydajność i oferuje wartość dodaną dla swoich klientów. Eksperci GFT tworzą i wdrażają skalowalne aplikacje, które umożliwiają łatwy i bezpieczny dostęp do innowacyjnych modeli biznesowych.

Dzięki placówkom na ponad 15 rynkach na całym świecie, GFT jest zawsze blisko swoich klientów. Firma korzysta z przeszło 35-letniego doświadczenia oraz zespołu złożonego z ponad 10 tysięcy talentów, którym umożliwia rozwój kariery w najbardziej innowacyjnych obszarach IT. Akcje GFT Technologies SE są notowane na Niemieckiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w indeksie SDAX (skrót: GFT-XE).

www.gft.com

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK