Raport specjalny: E-sąd: nowelizacja i… co dalej?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Lipcowa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) wprowadziła istotne zmiany w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego.

KAROL JERZY MÓRAWSKI

Najnowocześniejszą instytucję w polskim sądownictwie wielu posłów i klientów uznało za twór wyjątkowo problematyczny. E-sąd oskarżano o hurtowe wydawanie nakazów zapłaty lub wręcz o sprzyjanie naciągaczom, próbującym wyegzekwować nieistniejące wierzytelności. Zmiany w prawie wychodzą naprzeciw najczęściej zgłaszanym zastrzeżeniom. Pojawia się jednak pytanie, na ile były one potrzebne i czy wpłyną na szybkość postępowania w EPU.

Przede wszystkim wprowadzono obowiązek umieszczania w pozwie numerów identyfikacyjnych pozwanego: PESEL lub NIP w przypadku osób fizycznych oraz KRS lub NIP w przypadku pozostałych podmiotów. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiego obowiązku, co faktycznie prowadziło do nadużyć. Zdarzało się, że nakaz zapłaty wydawano w stosunku do osoby o takim samym imieniu i nazwisku co dłużnik, niemającej z faktycznym pozwanym nic wspólnego. Sytuacje takie – podobnie jak posługiwanie się nieaktualnym adresem pozwanego w postępowaniu sądowym – były w przeważającej części skutkiem złej woli wierzyciela, pragnącego za wszelką cenę odzyskać dług.

Zgłoszenie w pozwie nieaktualnego adresu zamieszkania bądź siedziby dłużnika nierzadko było zabiegiem celowym; nieodebrane w terminie 14 dni pismo z nakazem zapłaty traktowane było jak doręczone, przez co nakaz uprawomocniał się i możliwa była egzekucja komornicza. Równocześnie pozwany był de facto pozbawiony możliwości skutecznej obrony – poprzez zgłoszenie sprzeciwu od nakazu zapłaty (np. w przypadku roszczeń przedawnionych czy nieistniejących).

Kosztowne kłamstwo

Nowelizacja w znacznym stopniu poprawiła sytuację dłużników. Poza obowiązkiem podawania numeru jednoznacznie identyfikującego pozwanych (NIP, PESEL lub KRS) wprowadzono również sankcje dla osób świadomie wprowadzających wymiar sprawiedliwości w błąd. W przypadku podania nieprawdziwych numerów identyfikacyjnych pozwanego lub jego niewłaściwego (w tym nieaktualnego) adresu, sąd może ukarać powoda grzywną w wysokości nawet 5 tys. zł. Co najważniejsze, grzywna ta nakładana jest w przypadku, gdy fałszywe dane zostały podane przez powoda w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności; a więc nie trzeba wykazywać celowego działania wierzyciela.

Rewolucyjna zmiana dotyczy dochodzenia przed e-sądem roszczeń przedawnionych. Do niedawna gros skarg do trybunału w Lublinie dotyczyło właśnie takich przypadków. Powszechnie e-sąd zyskał opinię maszynki do windykacji długów sprzed kilkunastu i więcej lat przez firmy specjalizujące się w obrocie tego typu wierzytelnościami. Bywało i tak, że długi kierowane do lubelskiego trybunału istniały tylko na papierze – w rzeczywistości pozwani dawno już je spłacili, a brak odnotowania tego faktu w księgach wierzyciela spowodowany był chaosem w rachunkowości lub ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI