Raport Specjalny | Bezpieczeństwo instytucji finansowych | Wspólne sprawy

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo instytucji finansowych | Wspólne sprawy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wymiana informacji o zagrożeniach jest dziś szczególnie istotna. Dzielenie się wiedzą podmiotów o wyższej dojrzałości procesów zarządzania bezpieczeństwem z tymi, które z racji skali działalności nie mają takiego poziomu zaawansowania przekłada się na stabilne i niezakłócone działanie całego systemu finansowego w Polsce.

Bankowcy wiedzą, że wspólna, sektorowa walka z cyberprzestępczością jest skuteczniejsza niż samotne działania. Dlatego już w 2016 r. Rada Związku Banków Polskich powołała Komitet Cyberbezpieczeństwa Banków ZBP. 10 stycznia 2018 r. utworzono Zespół Bezpieczeństwa Banków ZBP, w ramach którego funkcjonuje FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl – BCC ZBP) – jednostka operacyjna, która gromadzi, analizuje oraz przekazuje w ramach sektora bankowego – i we współpracy z organami ścigania oraz innymi instytucjami – informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz o incydentach o charakterze przestępczym, godzących w bezpieczeństwo banków oraz ich klientów.

W raporcie ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) z 14 lutego 2018 r. FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP uznano za ISAC (Centrum Wymiany i Analizy Informacji) polskiego sektora bankowego. Zespół w wydawanych komunikatach i ostrzeżeniach zwraca uwagę na najważniejsze problemy. FinCERT.pl informował m.in. o oszustwach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK