Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak różna od zakładanej na początku roku jest sytuacja ekonomiczna Polski pod jego koniec?

Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak różna od zakładanej na początku roku jest sytuacja ekonomiczna Polski pod jego koniec?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezentowane opinie (zebrane w listopadzie 2022 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. Zdjęcia: Archiwa prywatne. (Oprac. kmor)

Prof. dr hab. Marian Noga
dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu:

Istnieje spora szansa, że wzrost PKB za cały rok utrzyma się na poziomie około 4,2-4,3%, czyli będzie różnić się nieznacznie od pierwszej prognozy na poziomie 4,7%. Jeżeli chodzi o inflację, to w tym roku myślę, że osiągnie poziom 15,5%, co też mieści się w przewidywalności predykcji – jeśli uwzględnić prognozy Narodowego Banku Polskiego i raporty o inflacji. Oczywiście, nie myślę tu o deklaracjach prezesa NBP, które istotnie rozmijały się z oficjalnymi dokumentami banku centralnego. Także bezrobocie jest na dobrym poziomie, można zatem powiedzieć, że ten rok zakończy się zgodnie z przewidywaniami. To, co jest poważnym zaskoczeniem, to poziom inflacji, którą można określić jako odczuwaną. Przypomnę, że do oficjalnych wyliczeń inflacji posługujemy się średnią ogólną dla dziesięciu milionów pozycji towarowych, tymczasem na co dzień kupujemy głównie produkty pierwszej potrzeby. Według moich obliczeń, ta odczuwana inflacja, obejmująca najczęściej nabywane kategorie produktowe, wyniosła minimum 25-27%. Tego faktycznie nikt nie przewidywał, zakładano, iż będzie ona niższa. Znacznie większe zaskoczenie może przynieść natomiast następny rok. Przypomnę tylko, że założenia, jakie są w budżecie, zostały oprotestowane przez Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej wydała wobec nich negatywną opinię. Inflacja w pierwszym kwartale osiągnie blisko 20%, potem zacznie spadać.

Prof. Witold Orłowski
główny doradca ekonomiczny, PwC Polska:

Choć w porównaniu z początkiem 2022 r. sytuacja uległa wręcz dramatycznemu pogorszeniu wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę i wzrostu cen energii oraz żywności, warto jednak przypomnieć, że na początku roku wcale nie była ona łatwa. Mieliśmy wtedy sytuację alarmową, jeśli chodzi o inflację, pierwsze tarcze były uruchamiane jeszcze na kilka miesięcy przed wybuchem wojny, podobnie jak wprowadzane przez rząd rok temu obniżki podatków na paliwa. Także ceny żywności od kilku miesięcy dynamicznie rosły, w styczniu br. o niemal 10%. Oczywiście, wojna wyolbrzymiła te problemy, dlatego zamiast się martwić o to, czy inflacja sięgnie 15%, zastanawiamy się, czy nie dojdzie do 25%. Do tego wszystkiego doszedł nowy element, czyli obawy o recesję. Rok temu nikt się nie spodziewał, że w Polsce może być recesja. W tej chwili wydaje się bardzo prawdopodobne, że w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy mieli spadki PKB, a wzrost gospodarczy za cały rok będzie oscylować koło zera. Warto przypomnieć, że u progu 2022 r. nie spodziewałem się szybkiego wzrostu, głównie z powodu narastających problemów po stronie podażowej, zwłaszcza notowanej od lat niskiej aktywności inwestycyjnej i niedostatecznej podaży pracy.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK