Raport Specjalny | Bezpieczeństwo instytucji finansowych | SInF – nowa broń w arsenale

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo instytucji finansowych | SInF – nowa broń w arsenale
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyjęty 2 listopada br. projekt Systemu Informacji Finansowej (SInF) zapewni niektórym jednostkom administracji publicznej dostęp do informacji o środkach finansowych. To efekt implementacji dyrektywy V AML, jak również dyrektywy nr 2019/1153, która ustanawia zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych.

Prace legislacyjne nad Systemem Informacji Finansowej mają na celu przeniesienie postanowień tych dyrektyw na polski grunt. Ustawodawcy zależy zwłaszcza na uzyskaniu dostępu do informacji o produktach służących gromadzeniu czy też przechowywaniu lub inwestowaniu środków przez organy ścigania. Czym jest System Informacji Finansowej i jakie konsekwencje wywoła jego wdrożenie?

Uproszczenie procedur

Obecnie organy publiczne muszą przejść niekiedy długą i skomplikowaną procedurę, by uzyskać pełne informacje o rachunkach prowadzonych dla osób i podmiotów powiązanych ze zorganizowaną przestępczością. Niezbędne jest m.in. prowadzenie korespondencji z licznymi instytucjami rynku finansowego lub korzystanie z płatnych rozwiązań komercyjnych. Ustawa ma to zasadniczo ułatwić. System Informacji Finansowej ma umożliwiać sprawne zlokalizowanie rachunku lub innego produktu, służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych, należącego do danej osoby lub firmy, przy czym nie jest wymagany wgląd do informacji wrażliwych o znajdujących się na nim aktywach czy dokonywanych na nim transakcjach. System Informacji Finansowej nie będzie ingerował w zakres tajemnic służbowych czy bankowej, ani gromadził nadmiarowych informacji, w tym o przeprowadzanych operacjach na danym rachunku.

Przestępstwa katalogowe

System będzie pomocny nie tylko w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale również zwalczaniu tzw. przestępstw katalogowych. Do projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej wprowadzono ich definicję – to najcięższe czyny, takie jak terroryzm, przestępczość zorganizowana, handel narkotykami, działalność związana z praniem pieniędzy, czy też przestępstwa związane z obrotem substancjami jądrowymi i promieniotwórczymi, handel ludźmi, wreszcie wyjątkowo ciężkie przestępstwa pospolite: rozbój i kradzież rozbójnicza. Nowa regulacja ma służyć ich rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu, lub wspomaganiu prowadzenia postępowania karnego w sprawie przestępstwa katalogowego, a także w celu identyfikacji, wykrycia lub zabezpieczenia mienia pochodzącego z takiego czynu.

Instytucje i obowiązki

Do instytucji zobowiązanych do przekazywania danych do Systemu Informacji Finansowej będą zaliczane przede wszystkim instytucje kredytowe i finansowe prowadzące działalność na podstawie ustawy – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK