Raport Specjalny | Bankowość Spółdzielcza – Basement Systems Poland Sp. z o.o. | Synergia technologii Hitachi i Basement dla banków spółdzielczych

Raport Specjalny |  Bankowość Spółdzielcza – Basement Systems Poland Sp. z o.o. | Synergia technologii Hitachi i Basement dla banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Danielem Sadkowskim, prezesem zarządu Basement Systems Poland Sp. z o.o., oraz Tadeuszem Woszczyńskim, Country Manager, Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe, rozmawiała Angelika Kowalczyk.

Jak rozpoczęła się współpraca firm Basement i Hitachi?

Daniel Sadkowski: Firma Basement rozpoczęła współpracę z firmą Hitachi w 2019 r. Co ciekawe, nasza kooperacja nie zaczęła się na rynku bankowym. Pierwsze projekty rozpoczęliśmy w branży kolejowej. Hitachi jest jednym ze światowych liderów dostarczania rozwiązań dla kolei, natomiast nasza firma, Basement, jest jednym z najbardziej efektywnych dostawców oprogramowania dla firm kolejowych w Polsce.

Tadeusz Woszczyński: Nasza firma już w latach 2009-2014 bardzo aktywnie działała w sektorze banków spółdzielczych. To był okres, w którym wdrażaliśmy w Polsce bankomaty biometryczne. Były to unikalne projekty na skalę światową. W ostatnim czasie zależało nam na tym, aby ponownie związać się z bankami spółdzielczymi. Szukaliśmy partnera strategicznego, który będzie posiadał wysokie kompetencje i doświadczenie we współpracy z bankami spółdzielczymi, dlatego rozpoczęliśmy współpracę z firmą Basement. Na podstawie naszej wcześniejszej wspólnej pracy na rynku kolejowym zauważyliśmy szereg synergii z firmą Basement, która pozostaje w bardzo dobrych relacjach z bankami spółdzielczymi. Doceniamy to, że Basement wdraża ciekawe i innowacyjne rozwiązania.

Jaki był wasz pierwszy, wspólny projekt związany z bankowością spółdzielczą?

Daniel Sadkowski: Naszym pierwszym wspólnym projektem w bankowości spółdzielczej był projekt trwałego nośnika informacji. Firma Basement od kilku lat wdrażała w bankowości spółdzielczej trwały nośnik. Gdy dowiedzieliśmy się, że nasz partner z branży kolejowej – Hitachi – jest największym dostawcą trwałego nośnika dla bankowości komercyjnej, postanowiliśmy połączyć siły i działać wspólnie. Uważamy, że nasza współpraca niesie wiele korzyści dla naszych klientów.

Tadeusz Woszczyński: Firma Hitachi od 2016 r. pracuje w zakresie trwałego nośnika. Jesteśmy autorem prawnej, funkcjonalnej i technicznej koncepcji trwałego nośnika opartego na tzw. macierzy WORM. Nasze rozwiązanie dostarczyliśmy do większości banków komercyjnych w Polsce, między innymi do: Banku Pekao SA, Santander Banku Polska, Alior Banku, Getin Banku, Banku Millennium, a także do Krajowej Izby Rozliczeniowej. Jesteśmy od wielu lat jednym z globalnych liderów w zakresie systemów przechowywania danych. Dzięki rozpoczęciu współpracy z Basement mogliśmy stworzyć kompleksowe rozwiązanie dla sektora spółdzielczego, które łączą cechy naszego trwałego nośnika z dedykowanymi funkcjami dla banków spółdzielczych.

Jakie są przewagi waszego rozwiązania z perspektywy Hitachi oraz Basement?

Tadeusz Woszczyński: Doświadczenie, które posiadamy, pozwala nam prawidłowo ocenić zalety naszego rozwiązania. Wybierając nasze rozwiązanie, banki spółdzielcze będą bazować na sprawdzonym trwałym nośniku, którego używa już większość banków komercyjnych w Polsce. Nasze rozwiązanie zostało poddane konsultacjom z Urzędem Ochrony Konkurencji Konsumentów (UOKiK). Instytucje, które postanowiły je wdrożyć, posiadają decyzje zobowiązujące, tak więc banki spółdzielcze mogą mieć pewność, że wykorzystując nasze rozwiązania, nie będą miały żadnych problemów z akceptacją przez regulatora. Dodatkowo nasze rozwiązanie można wykorzystywać zarówno do dokumentów publicznych, jak i prywatnych. Dzięki temu można zbudować business case i znacząco zredukować koszty papieru. Nasze rozwiązanie, które wprowadziliśmy z firmą Basement, bazuje na bardzo znanych, sprawdzonych i bezpiecznych technologiach, które wykorzystywane są globalnie przez największe instytucje finansowe.

Daniel Sadkowski: Dla nas ważna jest również wygoda klientów, dlatego nasze rozwiązanie zostanie „przywiezione” bezpośrednio do państwa banku. Doskonale rozumiemy specyfikę bankowości spółdzielczej, dlatego gwarantujemy bliską pomoc na każdym etapie współpracy. Nasze rozwiązania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb naszych klientów przy bardzo bliskiej współpracy z bankami zrzeszającymi. Dodatkowo jesteśmy w stanie rozszerzyć je o nowe specjalistyczne moduły, które są niezbędne w bankowości spółdzielczej, czyli moduły które rozwiązują tematy związane ze zgromadzeniem przedstawicieli, radą nadzorczą.

Rozwiąza­nia są spójne, dzięki temu możli­wa jest synergia między zrzesze­niami i spójność z działaniami strategicznymi banków w zakre­sie rozwoju technologicznego. Banki mogą mieć pewność, że te rozwiązania są jednolite i zgodne z kierunkiem zrzeszeń, w przeci­wieństwie do pojawiających się rozwiązań lokalnych, które nigdy nie były sprawdzone w bankach komercyjnych i poddane konsul­tacjom z UOKiK.

Czym wyróżnia się wasze rozwiązanie?

Tadeusz Woszczyński: Naszym kluczem do sukcesu jest nawiązanie współpracy z zrzeszeniami SGB i BPS. Nasze wspólne rozwiązanie trwałego nośnika zostało dostarczone zarówno do SGB-Banku, jak również do Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych. Rozwiązania są spójne, dzięki temu możliwa jest synergia między zrzeszeniami i spójność z działaniami strategicznymi banków w zakresie rozwoju technologicznego. Banki mogą mieć pewność, że te rozwiązania są jednolite i zgodne z kierunkiem zrzeszeń, w przeciwieństwie do pojawiających się rozwiązań lokalnych, które nigdy nie były sprawdzone w bankach komercyjnych i poddane konsultacjom z UOKiK.

Jak banki mogą uzyskać dostęp do waszych produktów?

Daniel Sadkowski: Nasze rozwiązanie jest dystrybuowane przez Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych w Grupie BPS oraz przez SGB-Bank w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Wszystkie umowy zawierane są z tymi dostawcami usług dla banków spółdzielczych. Nasze firmy dostarczyły rozwiązanie i świadczą usługi bezpośrednio dla SGB-Banku i dla CRUZ.

Czy efekt waszej synergii można rozszerzyć?

Tadeusz Woszczyński: Jak najbardziej, trwały nośnik jest pierwszym obszarem naszej współpracy. Uważamy, że jest jeszcze szereg obszarów, w których chcielibyśmy współpracować wspólnie z Basement. Pierwszym z nich jest bezpieczna wymiana plikowa, która odnosi się do wymagań rekomendacji D, i którą dzięki współpracy z Basement w bardzo szybki sposób będziemy mogli bankom spółdzielczym dostarczać. Ponadto, zależy nam również, aby dalej uczestniczyć w cyfryzacji banków i wdrażać elektroniczny obieg dokumentacji. Obecna sytuacja w kraju i na świecie, która spowodowana jest pandemią wirusa COVID-19, pokazała nam, jak ważne jest przejście do strefy zdalnej pracy, obsługi klienta. Wyszliśmy bowiem z założenia, że bardzo dużo klientów nie jest w stanie odwiedzać państwa placówek. W wyniku współpracy z firmą Basement, będziemy w stanie dostarczyć rozwiązanie, które będzie umożliwiało między innymi zdalne pozyskiwanie klientów i obsługę klienta poprzez kanały zdalne.

Daniel Sadkowski: Analizując rynek, dostrzegliśmy najważniejsze zmiany, które są potrzebne bankom spółdzielczym, jest to między innymi: możliwość podpisywania umów o produkty bez wizyty klienta w placówce banku. W momencie, kiedy spadają stopy procentowe i przychody banków spółdzielczych, mogą państwo uzyskać duże oszczędności. Nasza firma dostarcza nośnik trwały oraz prowadzi szkolenia dla banków, służymy pomocą na każdym etapie współpracy.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK