Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Mazars | Przyszłość usług doradczych w obszarze zrównoważonego rozwoju w bankowości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z najsilniejszych trendów w bankowości w ostatnim czasie jest skupienie się na tematyce zrównoważonego rozwoju, dotychczas traktowanego na naszym rodzimym rynku nieco po macoszemu. Banki dostrzegają postępujące zmiany światopoglądowe i kulturowe w społeczeństwie, coraz bardziej zwracając uwagę na kwestie bycia eko czy kwestie związane z tematyką różnorodności (diversity). Powyższe zmiany zdają się wykraczać poza chwilową modę, dlatego banki będą musiały podążać za światowymi trendami i odpowiednio zwiększyć wagę kwestii zrównoważonego rozwoju, aspektów środowiskowych i społecznych w swoich strategiach biznesowych.

Marta Mazek
Manager w dziale audytu i doradztwa dla instytucji finansowych Mazars w Polsce

Również otoczenie legislacyjne banków związane z obszarem zrównoważonego rozwoju ulega intensywnym zmianom, wynikającym z wdrażania nowych regulacji zarówno przez organy europejskie, jak i na poziomie lokalnym. Dotyczą one w głównej mierze sprawozdawczości niefinansowej i mają na celu ujednolicenie standardów raportowania oraz ustrukturyzowanie i rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji z obszaru środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Od bieżącego roku obowiązują pierwsze wymagania wynikające z dedykowanej dla instytucji finansowych dyrektywy SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dodatkowo GPW opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG”, mające stanowić przewodnik w zakresie tego raportowania (ESG – environmental social governance) dla spółek giełdowych. W związku z planowanymi kolejnymi zmianami regulacyjnymi, m.in. toczącymi się pracami nad nowelizacją dyrektywy CSRD o raportowaniu zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive), banki powinny przygotować się na konieczność podjęcia dodatkowych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Dynamiczne zmiany otoczenia regulacyjnego stanowią dla banków istotne wyzwanie związane z koniecznością zarzą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK