Raport: Specjalistyczne usługi doradcze – PPP: intratne wyzwanie dla banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

herbst.irena.02.a.100xRozmowa Ireną Herbst, szefową fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)? Co daje zaangażowanym w nie stronom?

Najprościej rzecz ujmując, jest to odpowiedź rynku na niemożliwość zaspokojenia przez władze tych zadań publicznych, do których zobowiązuje je prawo. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat narastają potrzeby w zakresie usług należących np. do sfery służby zdrowia. Wraz z postępem technologicznym pojawia się coraz nowocześniejsza aparatura medyczna, która powinna być kupowana przez medyczne placówki. Władze publiczne muszą na tego rodzaju inwestycje wyłożyć pieniądze. A potem następne na eksploatację i zarządzanie.

Pomijając wyzwania związane z rozwojem techniki i technologii, dodatkową znaczącą okolicznością jest to, że społeczeństwa nabierają coraz bardziej obywatelskiego charakteru. I co za tym idzie, usługi publiczne kierowane są do coraz szerszych grup społeczeństwa. Kiedyś wystarczyła filantropia. Potem państwo wchodziło w obszar ubóstwa i wykluczenia społecznego. Teraz państwo oddziałuje już na wszystkie dziedziny, traktując je jako domenę własnych działań, a co więcej traktuje to jako swój obowiązek w stosunku do całego społeczeństwa – w myśl zasady równości społecznej. Musi to robić, bo takie są oczekiwania społeczne.

Po co zatem włączać partnerów prywatnych do różnych przedsięwzięć, skoro są to zadania państwa?

Państwo ma problemy ze znalezieniem pieniędzy na sprostanie tym wyzwaniom. Przez ostanie kilkadziesiąt lat mamy do czynienia także z doktryną ekonomiczną, teorią neoliberalną, mówiącą o konieczności ograniczania fiskalizmu. Jednocześnie istnieje oczekiwanie dotyczące zmniejszania deficytu budżetowego. W ten sposób coraz bardziej wysychają źródła finansowania i pojawia się pytanie: skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Istotną kwestią jest nie tylko znalezienie pieniędzy na inwestycje, ale także późniejsze zarządzanie tymi inwestycjami. Chcemy budować infrastrukturę świadczącą usługi publiczne, dzięki którym powstaną m.in. drogi, komunikacja miejska i międzymiastowa, szpitale, obiekty wojskowe, ekologiczne itd. W tym celu należy uruchomić duże projekty gospodarcze, które wymagają napisania biznesplanów, potem pozyskania finansowania, zrealizowania inwestycji, a następnie zarządzania nią – także pod względem finansowym. Urzędnik zawsze jest mniej sprawny w działalności gospodarczej niż kapitał prywatny, który ryzykuje swoje własne środki. Prywatna firma z natury rzeczy będzie skuteczniejsza. Rynek, dostarczając kapitał, może uwolnić władze publiczne od podnoszenia podatków lub zapożyczania się, ewentualnie jednego i drugiego jednocześnie.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI