Prezentacje: Organizacja BI – dopasowanie rozwiązań do potrzeb biznesowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.03.foto.64.a.150xKryzys - z czym się nam kojarzy? Krach, depresja, bankructwa, bezrobocie, kurcząca się gospodarka. Niektórzy z moich przyjaciół na to pytanie odpowiedzieli: "z octem na półkach". Business Intelligence (BI) - każdy zna, każdy wie, co to oznacza. Chociaż z innej epoki niż symboliczny ocet, ale czy każdy ma świadomość, że BI ma już ponad 50 lat?

Irena Niesłuchowska

Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy raz określenie systemu BI pojawiło się w „IBM Journal” w październiku 1958 roku jako idea budowy i wykorzystania systemów do wspierania procesu podejmowania decyzji – niezależnie od ich złożoności, wielości zmiennych czy ograniczeń, w świetle których dokonywany jest wybór.

Takim ograniczeniem jest niewątpliwie kryzys, z całym bagażem problemów w gospodarce a także implikacjami zdarzeń w sferze społecznej, naprzeciw którego można postawić matematyczno-statystyczno-logiczne systemy wspierające poprawienie świadomości decyzji, skoro – jak wiadomo – tam, gdzie górę biorą emocje, nie ma miejsca na rzeczową ocenę sytuacji.

Po co?

Celem systemów Business Intelligence jest dostarczanie informacji, przy spełnieniu kilku podstawowych założeń. Po pierwsze, zachowanie aktualności i najniższych kosztów, ale przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu, jakości oraz powtarzalnych reguł przetwarzania oraz, co ważne, jak najkrótszego czasu potrzebnego na dostarczenie wyników. W organizacjach o złożonej strukturze występuje naturalny podział odpowiedzialności pomiędzy jednostki organizacyjne, związany z pozyskiwaniem, obróbką i dostarczaniem informacji.

Ograniczone zasoby ludzi, czas i budżet, przewidziane na wdrożenie danego rozwiązania, powodują że jednostki realizują projekty zaspokajające ich aktualne potrzeby bez koordynacji z innymi jednostkami. Nieraz mamy do czynienia z sytuacją, że funkcjonująca tuż za ścianą komórka organizacyjna, chcąc zaspokoić swoje „odmienne” potrzeby informacyjne, realizuje bądź zrealizowała projekt, przechodząc ścieżkę związaną z analizą danych w systemach źródłowych, ich pozyskiwaniem i transformowaniem do postaci mogącej być podstawą dalszych obliczeń zasadniczo podobną do tej z za ściany. Co więcej, z uwagi na różnice związane z wstępnymi założeniami przyjętymi w fazie projektowania i analizy biznesowej, możliwe jest potraktowanie przetwarzanych danych w specyficzny dla danego systemu sposób, co np. powoduje nieporównywalność wymiarów danych lub różnice w definiowaniu miar. Z tego też względu dane na wyjściu z obu systemów, chociaż mogą opisywać wspólny fragment rzeczywistości, są nieporównywalne i nie dają możliwości przekrojowego spojrzenia. Nie jest to jednak całość problemu, ponieważ w związku z potrzebą ciągłego dostosowywania istniejących rozwiązań do zmieniających się potrzeb konieczne są osobne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI