Prezentacje: Niezależna ocena sytuacji kredytobiorcy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ostatnie wydarzenia na rynku finansowym są niewątpliwie wyzwaniem zarówno dla kredytobiorców, jak i dla banków. Nikt już chyba nie ma bowiem wątpliwości, że znaczące pogorszenie koniunktury, wraz z rosnącym kosztem zadłużenia, będą miały poważne konsekwencje dla znacznej liczby przedsiębiorstw.

Bohdan Pawiński, Paweł Bukowiński

Wobec nowej rzeczywistości, firmy muszą rozważyć między innymi korektę prognoz, odpowiednie dostosowania wewnętrznej struktury oraz swoją zdolność do obsługi bieżącego zadłużenia. Przedsiębiorstwa mające problemy z płynnością będą musiały znaleźć sposoby poprawy zarządzania środkami pieniężnymi lub pozyskania finansowania z innych źródeł, aby kontynuować działalność.

Niepewność, czy wszyscy przedsiębiorcy przetrwają trwającą burzę, znajduje częściowe odzwierciedlenie w wycenie portfeli kredytowych banków. Dla wielu z nich, rok 2008 zamknie się prawdopodobnie istotnym przeszacowaniem wartości posiadanych aktywów. Stwierdzenie, iż w interesie zarówno banków, jak i kredytobiorców leży wypracowanie optymalnych rozwiązań w czasach kryzysu może zabrzmieć jak frazes, niemniej praktyka rynkowa pokazuje, że strony nie zawsze podejmują wspólne wysiłki, aby przejść bezpiecznie przez kryzys, a razem – jak się okazuje – można całkiem sporo.

Kiedy nie jest za późno?

Jedną z kluczowych usług doradczych w zakresie wsparcia banków w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego jest niezależna ocena sytuacji kredytobiorców, nazywana również niezależnym przeglądem przedsiębiorstwa (ang. Independent Business Review). Mimo że banki posiadają własne departamenty odpowiedzialne za ocenę ryzyka ekspozycji kredytowych oraz zespoły do spraw kredytów trudnych, zewnętrzny doradca pełni funkcję komplementarną, oferując kompleksowy i, co ważne, niezależny przegląd kredytobiorcy.

Praca doradcy odbywa się przede wszystkim w siedzibie spółki. Codzienny kontakt z kadrą zarządzającą umożliwia lepsze poznanie sytuacji kredytobiorcy oraz przyczyn leżących u podstaw jego problemów. Wnikliwe rozmowy z pracownikami dają szansę odkrycia kwestii niewidocznych w trakcie analizy samych sprawozdań finansowych. Wykorzystanie fachowej wiedzy branżowej i finansowej doradcy pozwala na identyfikację specyficznych trudności danego przedsiębiorstwa oraz wskazanie możliwych rozwiązań.

Niezależny przegląd przedsiębiorstwa jest w dużej mierze działaniem zapobiegawczym i jako taki powinien być wykonany w momencie pojawienia się sygnałów o potencjalnych trudnościach. Mogą mieć charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI