Raport: Specjalistyczne usługi doradcze – Jakie strategie dla sektora?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Globalny kryzys finansowy i jego lokalna, polska odmiana wymuszą na sektorze bankowym wyraźną zmianę dotychczasowych, kapitałochłonnych strategii rozwoju.

Ernest Pytlarczyk

Czy pamięta ktoś jeszcze artykuły z serii „Dreaming with the BRICs”, w których autorzy niemal od linijki ekstrapolowali wysokie bieżące dynamiki wzrostu gospodarczego krajów z grupy emerging markets, żeby z satysfakcją stwierdzić, że w najbliższych dekadach Brazylia, Chiny, Indie i Rosja przegonią takie gospodarcze potęgi, jak Niemcy, Francja czy Anglia? Z dzisiejszej już perspektywy i po wyraźnym hamowaniu gospodarek krajów rynków rozwijających się scenariusze takie odbierane są co najmniej sceptycznie.

Wszystko się zmieniło

Pamiętajmy jednak, że podobne legły również u podstaw strategii dla polskiego sektora bankowego, strategii zakładających w wielu przypadkach rychłe dogonienie (pod względem udziału kredytów w PKB, nasycenia oddziałami bankowymi itd.) rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Na drodze realizacji tych na wyrost ambitnych strategii stanął jednak globalny kryzys finansowy. Kryzys, którego głównymi charakterystykami stały się proces zmniejszania dźwigni finansowej i szczególna troska o adekwatne kapitały własne. W jego lokalnej, polskiej odmianie szczególnie istotna okazała się dodatkowo konieczność zapewnienia permanentnych źródeł zagranicznego finansowania – przypomnijmy, że zagraniczne finansowanie stało się dla instytucji smutną koniecznością po okresie niczym nieskrępowanego boomu kredytów walutowych. Pogoń za tanim finansowaniem zagranicznym warunkować będzie więc w najbliższym okresie strukturę właścicielską w polskim sektorze bankowym – na przetrwanie i rozwój liczyć będą mogły instytucje działające w ramach silnych transnarodowych grup bankowych. Nieliczni i tak gracze krajowi, szczególnie ci z ekspansywną polityką kredytową w walutach obcych, skazani będą prawdopodobnie na fuzje czy przejęcia. O przewadze międzynarodowych grup bankowych w przyszłym sektorze bankowym prawdopodobnie zadecyduje również pojawienie się bardziej kompleksowych, o zasięgu europejskim, regulacji bankowych. Nie można również wykluczyć utworzenia transeuropejskiego nadzoru bankowego.

Leszek Wroński

partner, szef doradztwa gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG

Restrukturyzacja w sytuacji dynamicznych zmian ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI