Raport Roczny BNP Paribas Real Estate 2011: dobry rok z 6% wzrostem obrotów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

120310.bnp.paribas.01.959x215Grupa BNP Paribas Real Estate odnotowała korzystny pod względem finansowym rok, osiągając 658 mln euro obrotów, co stanowi 6-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2010, i 156 mln euro zysku operacyjnego**, co jest jednoznaczne z 11% wzrostem.

„Pomimo trudnej sytuacji rynkowej w 2011 r. spółka BNP Paribas Real Estate prosperowała pomyślnie i uzyskała rezultaty lepsze niż w roku 2010. Satysfakcjonujące wyniki finansowe zostały osiągnięte w ramach sześciu linii biznesowych: Property Development, Transaction, Consulting, Valuation, Property Management i Investment Management” poinformował Philippe Zivkovic, Prezes BNP Paribas Real Estate.

Wyniki finansowe firmy można podzielić wg poniższych kategorii:

  1. Linie Biznesowe.

    35% zysków uzyskano w ramach działalności zarządzania nieruchomościami w sektorze komercyjnym i mieszkaniowym, natomiast pozostałe 65% uzyskano w wyniku świadczenia usług specjalistycznych dla sektora nieruchomości, takich jak Consulting, Transaction, Valuation, Property Management oraz Investment Management. 37% zysków to przychody stałe pochodzące z aktywności linii Consulting, Valuation, Property Management oraz Investment Management, natomiast 63% stanowiły przychody jednorazowe pochodzące z linii Transaction i Property Development, związane z nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

  2. Sektory rynku nieruchomości

    Biorąc pod uwagę podział na sektory 78% zysków pochodziło z nieruchomości komercyjnych, a 22% z nieruchomości mieszkaniowych.

  3. Kraje

    Źródłem 64% zysków był rynek francuski, 36% przychodów pochodziło z pozostałych krajów (między innymi 11% z Wielkiej Brytanii, 11% z Niemiec i 7% z Włoch).

Wyniki 2011 – perspektywa dla roku 2012 w podziale na linie biznesowe

Property Development – nieruchomości komercyjne

Rok 2011 był okresem wyjątkowo korzystnym dla sektora handlowego. Łączny wolumen transakcji wyniósł 851 milionów euro (był o 78% większy niż w roku poprzednim). Obroty wyniosły 87 milionów euro (pozostały stabilne w porównaniu z rokiem 2010). W 2011 r. w Europie oddano do użytku 206 000 m kw. powierzchni biurowej, natomiast w 2012 r. zostanie rozpoczęta budowa kolejnych 250 000 m kw., co jest rekordową wartością w porównaniu ze średnią liczbą 100 000 m kw. budowanych rocznie w ostatnich dziesięciu latach. Kolejnym ważnym osiągnięciem zeszłego roku jest wysoki wskaźnik podpisanych umów przedwstępnych i sprzedaży, których łączny wolumen objął 196 000 m kw. powierzchni.

Transaction – nieruchomości komercyjne (wynajem, sprzedaż oraz inwestycje)

W 2011 roku wielkość obrotów na rynku nieruchomości komercyjnych wzrosła o 9%, osiągając kwotę ponad 176 milionów euro (51% we Francji i 49% w pozostałych krajach). Spośród 3 900 transakcji, połowa została zrealizowana we Francji (6,7 milionów m kw.). Całkowita wartość inwestycji objęła 7 miliardów euro, z czego prawie połowa z nich (11 transakcji) została przeprowadzona we Francji. Ich wolumen osiągnął ponad 100 milionów euro.

Property Management

W 2011 obroty osiągnęły wartość 83 milionów euro (+10% w porównaniu z rokiem 2010). BNP Paribas Real Estate zarządza obecnie 31 milionami m kw. w 13 krajach, w których prowadzone są działania z zakresu Property Management (dotyczy to powierzchni biurowych, logistycznych, handlowych, a także restauracji), z czego blisko 14 milionów m kw. znajduje się we Francji.

Investment Management

Rozwijająca się od trzech lat linia Investment Management w 2011 r. odnotowała wzrost obrotów o ponad 10% w porównaniu z rokiem 2010 osiągając przychody rzędu 89 milionów euro. Działania Investment Management obejmowały zarządzanie 12,7 miliardami euro aktywów w Europie. Jest to 1,9 miliarda euro więcej niż w rok wcześniej.

Consulting i Valuation

W 2011 obroty dotyczące działań linii biznesowych Consulting i Valuation sięgnęły 76 mln euro. Wartość ta pochodzi w równym stopniu z działalności linii Consulting (37 mln euro) jak i linii Valuation (39 mln euro). Rezultaty te zostały uzyskane w dużej mierze w Wielkiej Brytanii (39%), a w następnej kolejności we Francji (14,5%).

Valuation: w 2011 roku zrealizowano 76 300 wycen (w tym 14 500 we Francji).

Consulting: zespoły BNP Paribas Real Estate doradzały przy projektach, których łączna powierzchnia wyniosła blisko 250 000 mkw., uwzględniając obiekty od 2 000 mkw. do 40 000 mkw.

BNP Paribas Residential

Linia Residential obejmuje aktywności związane z działalnością deweloperską, transakcjami i zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.
Obroty pochodzące z linii Residential osiągnęły w 2011 r. 143 milionów euro, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Działalność deweloperska

W zeszłym roku prowadzono aktywną działalność deweloperską. Rozpoczęto realizację 2 630 mieszkań (60% w Ile-de-France i 40% w pozostałych regionach), a zakończono budowę 2 600. Kolejnym ważnym wydarzeniem 2011 roku było zainicjowanie działań deweloperskich we Włoszech projektem Dalia Residences w Mediolanie, obejmującym 100 obiektów, które zostaną oddane do użytku do końca 2013 r.

Łączna wartość sprzedaży potwierdzona notarialnie osiągnęła 826 mln euro. Wolumen sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych w 2011 r. wyniósł 737 mln euro, zawierający się w 2 535 podpisanych umowach.

Zarządzanie nieruchomościami użytku publicznego (mieszkania dla studentów i mieszkania typu Studelites (studio) dla turystyki biznesowej, Hipark)

W 2011 r., w Marsylii otworzono trzeci z kolei hotel Hipark. Otwarcie czwartego jest zaplanowane na koniec 2012 w Serris-Val d’Europe. Dodatkowo dwa nowe obiekty typu Studélites zostaną otwarte w Grenoble.

Rok 2012 będzie kolejnym wyzwaniem pod względem gospodarczym, jednak grupa BNP Paribas Real Estate już miała okazję udowodnić swoje kompetencje w czasach dekoniunktury. Przede wszystkim, nasze główne linie biznesowe Transaction i Consulting pod względem obrotów, utrzymały swoją wiodąca pozycję w krajach strefy euro – Francji i Niemczech – gdzie mieliśmy szczególnie wysokie udziały w rynku. Dodatkowo, linie te zapewniają utrzymanie silnej międzynarodowej sieci pomiędzy dziesiątkami krajów w Europie. Naszym kolejnym atutem jest bardzo efektywna realizacja projektów biurowych i mieszkaniowych. Trzecią silną stroną firmy są stałe usługi, które w liniach Property Management i Asset Management nieustannie się rozrastają. Jednym z naszych atutów pozostaje także stale rosnąca zależność pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi, a także wspieranie naszego rozwoju przez bank BNP Paribas” podsumował Philippe Zivkovic.

Wyniki finansowe BNP Paribas Real Estate świadczą nie tylko o dynamicznym rozwoju całej grupy, ale także o tym, że jest ona dobrze zarządzana w niełatwych dla rynku nieruchomości czasach. Rozpoczęcie działalności nad Wisłą było kolejnym strategicznym krokiem w rozwoju firmy. Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, który wyróżnia się w regionie dużym potencjałem wzrostu i stabilną sytuacją gospodarczą. Chcemy zwiększyć tu skalę naszej działalności i jestem przekonany, że obecność w Polsce przyczyni się do dalszego wzrostu wyników finansowych całej grupy. W Polsce BNP Paribas Real Estate jest obecna od półtora roku, jednak każdy z naszych czołowych ekspertów – szefów poszczególnych linii biznesowych, posiada ponad 15-letnią znajomość polskiego rynku nieruchomości. Jestem pewien, że ich doświadczenie oraz profesjonalizm przyczynią się do sukcesu BNP Paribas Real Estate w Polsce” – dodał Philippe Mer, CEO w Polsce oraz Dyrektor Obszaru Europy Środkowej i Wschodniej BNP Paribas Real Estate.

Źródło:BNP Paribas Real Estate

* Obroty pochodzą z usług nieruchomościowych: Transaction, Consulting, Valuation, Property Management oraz Investment Management,
działalności deweloperskiej: wynagrodzenie z tytułu zarządzania i udziały ze sprzedaży transakcji
**Przychody operacyjne, Zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji