Raport Official Monetary and Financial Institutions Forum o konkurencyjności europejskich banków

Raport Official Monetary and Financial Institutions Forum o konkurencyjności europejskich banków
Fot. stock.adobe.com / Tuan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejskie banki i podmioty zarządzające aktywami muszą pracować nad zmniejszeniem luki konkurencyjnej w stosunku do swoich odpowiedników w USA i na całym świecie – wynika z opublikowanego 11 stycznia ’24 raportu zamówionego przez Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFiF).

Raport powstał na podstawie serii wywiadów i dyskusji z wyższą kadrą kierowniczą w wielu instytucjach finansowych i organach regulacyjnych, głównie w Europie, ale także w USA i Azji.

OMFIF to niezależny zespół doradców zajmujący się bankowością centralną, polityką gospodarczą i inwestycjami publicznymi.

Raport „Konkurencyjność europejskich usług finansowych” pokazuje pogorszenie pozycji europejskich firm świadczących usługi finansowe w porównaniu z konkurencją amerykańską i azjatycką – jaka nastąpiła od roku 2008.

Piętnaście lat temu całkowita kapitalizacja rynkowa banków europejskich była prawie dwukrotnie większa niż kapitalizacja banków amerykańskich. Obecnie całkowita kapitalizacja rynkowa w USA jest dwukrotnie większa niż w Europie.

W 2007 roku 47 ze 100 największych na świecie pod względem aktywów inwestorów instytucjonalnych znajdowało się w Europie, w 2022 roku tylko 22, zaś 70 to firmy amerykańskie.

W 2023 roku tylko dwa z 20 największych pod względem kapitalizacji  banków na świecie miały siedziby w Unii Europejskiej. Kapitalizacja rynkowa JP Morgan, największego banku w USA, jest ponad dwukrotnie większa od łącznej kapitalizacji czterech największych banków europejskich.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Europejskie banki – co osłabia ich konkurencyjność?

W ostatniej dekadzie funkcjonowanie europejskich banków i podmiotów zarządzających aktywami utrudniała fragmentacja, brak rzeczywistej unii bankowej, surowsze otoczenie regulacyjne oraz  konsekwencje niskich stóp procentowych.

Europejskie rynki finansowe pozostają rozdrobnione i zdaniem wielu ekspertów regulowane w sposób, który szkodzi ich zdolności do konkurowania. Zasadnicza zmiana – w postaci utworzenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych może nastąpić jedynie przy konsensusie klas politycznych.

Powstanie unii bankowej mogłoby zapewnić w Unii Europejskiej transgraniczny i pozbawiony tarć system usług finansowych, dorównujący USA pod względem wielkości i skali

Banki europejskie wcześniej niż amerykańskie przyjęły surowsze regulacje Bazylei III, co stawiało je w gorszej pozycji. Teraz jednak amerykańskie banki będą musiały dostosować się do regulacji Bazylea III, co poprawi pozycję konkurencyjną Europy.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Gospodarka w rytmie stop-go

Konkurencyjność – atuty europejskich instytucji finansowych

Europejskie instytucje finansowe mają także mocne strony.

Wiele dużych europejskich banków powróciło do poziomu rentowności sprzed kryzysu finansowego w 2008 r., a zwrot z kapitału własnego w ciągu ubiegłych trzech lat niemal się podwoił.

Europa przoduje na świecie w wielu obszarach, takich jak finansowanie ekologiczne i transformacyjne oraz cyfryzacja usług finansowych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mianowała Mario Draghiego osobą odpowiedzialną za działania na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarki i usług finansowych UE.

Inny były premier Włoch Enrico Letta ma przygotować raport dotyczący wzmacniania konkurencyjności europejskiego rynku wewnętrznego.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl