Raport NBP o stabilności systemu: Efekt domina niestraszny… na razie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.07-08.foto.015.a.200xEfekt domina skutkujący upadłością banków mógłby zostać wywołany przez upadek dwunastu dużych banków komercyjnych. W przypadku ich bankructwa, upadek wtórny dotyczyłby od 1 do 8 banków komercyjnych i spółdzielczych.

Z najnowszego raportu NBP nt. stabilności systemu finansowego wynika, że w żadnym przypadku aktywa banków upadłych wtórnie nie przekroczyłyby 2,3 proc. aktywów całego sektora. W Polsce – stwierdzają analitycy NBP – należności z tytułu lokat międzybankowych to relatywnie niewielka część aktywów banków. Dodatkowo znaczenie tego rynku obniżyło się po upadku banku Lehman Brothers, spadku wzajemnego zaufania i obniżeniu limitów transakcyjnych. Z tego względu dla większości polskich banków ryzyko związane z efektem domina jest niewielkie.

Poduszka bezpieczeństwa

Nie znaczy to, że na czarny scenariusz jesteśmy „uodpornieni genetycznie”. W symulacjach NBP wyróżniono grupę instytucji kredytowych, dla których należności międzybankowe w odniesieniu do funduszy własnych są relatywnie wysokie i mogą stanowić ryzyko. Co ciekawe, bardziej narażone na efekt domina są banki spółdzielcze, a to ze względu na lokowanie wolnych środków w… bankach zrzeszających. Udział lokat złożonych przez te banki w innych BS-ach na koniec kwietnia 2011 r. wynosił tylko ok. 1 proc. wszystkich należności międzybankowych w tym sektorze.

Ujemną zyskowność odnotowało 8 banków komercyjnych, 11 oddziałów instytucji kredytowych i 3 banki spółdzielcze, stanowiące razem 8,3 proc. aktywów systemu. Wynik odsetkowy to ponad połowa dochodów banków, większość przychodów nieodsetkowych pochodzi z prowizji i opłat. Banki spółdzielcze posiadają 6,2 proc. aktywów, 6 proc. kredytów i 8,8 proc. depozytów sektora.

Fundusze własne polskich banków zwiększyły się o 4,5 mld zł, tj. o 4,5 proc. Wzrost nastąpił głównie dzięki pozyskaniu nowego kapitału akcyjnego przez pięć największych banków komercyjnych (na łączną kwotę okoł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI