Raport Magiczny Kwadrant Gartnera: tytuł wizjonera dla Fortinetu

Raport Magiczny Kwadrant Gartnera: tytuł wizjonera dla Fortinetu
Fot. stock.adobe.com / monsitj
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fortinet uzyskał tytuł wizjonera w najnowszym raporcie Magiczny Kwadrant Gartnera przedstawiającym rynek przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury dostępowej do sieci LAN.

Gartner nadaje status wizjonera tym dostawcom, którzy potrafią zwiększyć funkcjonalność swoich produktów, aby wyróżniały się wśród rynkowej oferty.

W kontekście rozwiązań sieciowych „wizjoner wprowadza innowacje techniczne w jednym lub kilku kluczowych obszarach związanych z warstwą dostępową do sieci w przedsiębiorstwie (na przykład w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania lub efektywności operacyjnej). Na wzrost jego pozycji wpływa wprowadzenie różnorodnych funkcji w całej warstwie dostępowej.” 

Według Fortinetu wyróżnienie tytułem wizjonera, w połączeniu z dotychczasową działalnością firmy jako innowacyjnego dostawcy cyberzabezpieczeń, dodatkowo potwierdza, że strategia podejścia do sieci bazującego na bezpieczeństwie umożliwia stworzenie unikalnego i zróżnicowanego portfolio na rynku infrastruktury sieciowej.

Fortinet to jedyna firma, która zajmuje się konwergencją zabezpieczeń sieciowych i infrastruktury brzegowej sieci LAN.

Spojrzenie na sieci przewodowe i bezprzewodowe przez pryzmat bezpieczeństwa zapewnia klientom liczne funkcje ochronne, o których obecność zadbano jeszcze w fazie projektowania, a nie dodawano w trakcie eksploatacji przez klientów.

Zostały one zintegrowane w jednej większej platformie, aby zredukować złożoność zabezpieczeń i zwiększyć jej funkcjonalność, bez konieczności kupowania dodatkowych licencji. Pozwala to jak najlepiej odpowiedzieć na długoterminową strategię dotyczącą optymalizacji całkowitych kosztów użytkowania środowiska IT.

Czytaj także: Fortinet Security Day: pandemia zmusiła firmy do większych wydatków na ochronę przed cyberprzestępcami

Kluczowe założenia, na których bazuje wizja Fortinetu

– Redukcja kosztów – Rozwiązania z rodziny Fortinet LAN Edge ułatwiają zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania sieci. Wyeliminowano nakładające się na siebie funkcje poprzez połączenie ich w ramach zapory sieciowej następnej generacji FortiGate, bez konieczności posiadania dodatkowych licencji. Nie są one także potrzebne do zarządzania rozwiązaniami LAN Edge oraz korzystania z fukcji kontroli dostępu do sieci (NAC).

– Uproszczone zarządzanie – Dzięki rozwiązaniom Fortinet LAN Edge funkcjonującym jako jedna skonsolidowana platforma można uprościć zarządzanie różnymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem sieci LAN.

– Zmniejszenie złożoności zabezpieczeń – Rozwiązania Fortinet LAN Edge zapewniają centralizację funkcji zarządzania siecią LAN i bezpieczeństwem w zaporach następnej generacji FortiGate. Skonsolidowany panel zapewniający wgląd w całą infrastrukturę sieci LAN ułatwia zarządzanie nią i zmniejsza ryzyko przypadkowych przerw w jej pracy.

Fortinet rozwiązuje największe problemy klientów związane z siecią LAN

Fortinet trzeci rok z rzędu otrzymał także tytuł Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure[1]. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Gartnera na podstawie rankingu dostawców, sporządzonego przez profesjonalnych użytkowników ich rozwiązań (przy jego tworzeniu brana jest pod uwagę zarówno liczba opinii, jak i ogólna ocena produktów).

Według przedstawicieli Fortinetu pozytywna ocena ze strony klientów jeszcze bardziej podkreśla, że podejście firmy do tworzenia prostych, bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań LAN Edge jest zgodne z ich oczekiwaniami.

Wykorzystując możliwości, jakie zapewnia podejście do sieci bazujące na bezpieczeństwie oraz wiodąca w branży zapora sieciowa następnej generacji FortiGate, Fortinet oferuje rozwiązanie LAN Edge, które może zostać dostosowane do potrzeb wdrożeń w różnych środowiskach – od głównej siedziby firmy, przez oddziały, po zdalnych pracowników.

Sieci firmowe – Rozwiązanie Fortinet LAN Edge zapewnia jeden skonsolidowany panel konfiguracyjny, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu ludzkiego, oraz wspólną platformę do bieżącego zarządzania siecią i rozwiązaniami ochronnymi. Podejście do sieci bazujące na bezpieczeństwie eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych rozwiązań w celu zintegrowania funkcji zarządzania i ochronnych.

Infrastruktura sieciowa w oddziałach (SD-Branch) – Podejście do sieci LAN bazujące na bezpieczeństwie umożliwia konsolidację trzech elementów sieci w oddziałach (SD-WAN, firewall oraz warstwa sieciowa) w jedną standardową platformę obejmującą wszystkie oddziały przedsiębiorstwa. Taka konsolidacja upraszcza zdalny nadzór i zarządzanie siecią w rozproszonych obiektach.

Pracownicy zdalni – Podejście Fortinet ma zastosowanie także do zainstalowanych w zdalnych lokalizacjach bezprzewodowych punktów dostępowych. Wykorzystanie zapory FortiGate w centrali firmy upraszcza konfigurację środowiska IT i zarządzanie nim, co zapewnia jednocześnie zdalnym pracownikom ten sam komfort pracy, jak w przypadku korzystania z zasobów firmy bezpośrednio w jej biurze.

Czytaj także: Bezpieczniejsza praca zdalna, Fortinet przedstawił najnowszy firewall FortiGate 2600F

Komentarze i wypowiedzi

John Maddison, EVP of Products i CMO w firmie Fortinet:

Łączność na brzegu sieci LAN jest podstawą cyfrowych innowacji, ale ze względu na jej złożoność utrudniona jest obsługa infrastruktury i zapewnienie jej bezpieczeństwa. Rozwiązania Fortinetu upraszczają zarządzanie siecią, a jednocześnie zwiększają jej bezpieczeństwo dzięki ścisłej integracji infrastruktury sieciowej firmy oraz architektury zabezpieczeń. Dzięki zdolności Fortinet do realizacji podejścia bazującego na bezpieczeństwie, możemy zaoferować użytkownikom uproszczoną, bezpieczną i przyspieszoną sieć. Wierzymy również, że takie podejście jest powodem, dla którego Fortinet został umieszczony jako jedna z dwóch firm w kwadrancie wizjonerów w raporcie „2020 Gartner Wired and Wireless LAN Access Infrastructure Magic Quadrant„.

Dave McMorrow, dyrektor i współzałożyciel NuSpective Solutions:

Dzięki bezpiecznym i skalowalnym rozwiązaniom infrastrukturalnym Fortinetu możemy zaoferować naszym klientom sprawdzoną i zróżnicowaną infrastrukturę brzegową LAN. Pozwalają one na bezpieczne i ekonomiczne wdrażanie sprzętu sieciowego w bezpiecznej architekturze podejściu do sieci bazującemu na bezpieczeństwie.

Czytaj także: Fortinet liderem w Magicznym Kwadrancie Gartnera


[1] Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, 7 February 2020

Źródło: Fortinet