Raport Grayling AcTrend

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.400x300.

  • W Europie Środkowowschodniej przyjęto 891 aktów prawnych w ciągu zaledwie jednego roku.
  • 386 nowych aktów miało bezpośredni wpływ na biznes, a niemal jedna trzecia regulacji dotyczyła szeroko rozumianego sektora przedsiębiorstw (31%).
  • Najwięcej nowych regulacji prawnych dotyczy sektora finansowego (24%) oraz branży usługowej (14%).

 

W Raporcie Grayling AcTrend, opracowanym przez międzynarodowy zespół konsultantów stworzony w ramach struktur Grayling monitorujący państwa Europy Środkowowschodniej w zakresie regulacji prawnych mających wpływ na poszczególne branże, poddano analizie zmiany w ustawodawstwie sześciu państw tego regionu, tj. w Bułgarii, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i na Słowacji, w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 1 sierpnia 2014 r.

Autorzy raportu przedstawili analizę sytuacji i prognozy dotyczące rządowych inicjatyw w całym regionie. Stwierdzili ponadto, że w okresie 12 miesięcy, w ww. regionie przyjęto łącznie 891 aktów prawych. Państwa wykazujące największą aktywność w tym zakresie to Rumunia (257 aktów prawnych, z których większość związana jest z traktatami międzynarodowymi), Polska (178) i Węgry (153).

Co piąty akt prawny (20,7%) był intensywnie komentowany przez media. Węgry i Bułgaria wiodą prym w tym zakresie (media omawiały odpowiednio 44% i 43% przyjętych aktów), a listę zamykają Polska (11%), Rumunia (9%) i Słowacja (8%). Na Węgrzech, gdzie rządząca partia ma dwie trzecie mandatów w parlamencie, wprowadzono wiele „nieortodoksyjnych” rozwiązań. Media regularnie komentowały liczne inicjatywy ustawodawcze (np. podatek od przychodów reklamowych). W Bułgarii, przez większość kadencji Rada Ministrów i parlament cieszyły się poparciem jednie 20% społeczeństwa, w związku z czym media krytykowały i szeroko komentowały bardzo wiele ustaw i aktów prawnych.

43% spośród przyjętych regulacji (386) miało bezpośredni wpływ na biznes, a niemal jedna trzecia dotyczyła szeroko rozumianego sektora przedsiębiorstw (31%). W zakresie regulacji mających wpływ na poszczególne branże, najwięcej aktów prawnych dotyczyło usług finansowych (24%) oraz branży usługowej (14%). W całym regionie najmniejsze zmiany zaszły w branży ICT, przemyśle i opiece zdrowotnej.

W regionie przeciętnie 79% inicjatyw ustawodawczych dotyczących sektora przedsiębiorstw zostało zainicjowanych przez rządy, zaś 19% projektów legislacyjnych zostało złożonych przez parlamentarzystów. Bułgarscy i węgierscy parlamentarzyści wykazali największą aktywność w zakresie projektów ustaw. W Bułgarii, gdzie Rada Ministrów nie była w stanie wykorzystać posiadanej większości podczas kadencji premiera Płamena Oreszarskiego, większość ważnych projektów ustaw złożyli właśnie parlamentarzyści. Węgierski rząd unika wdawania się w publiczne dyskusje na temat niektórych ustaw, przenosząc inicjatywę ustawodawczą z rządu na ręce parlamentarzystów – ta luka w prawie umożliwia uniknięcie obowiązkowych konsultacji z grupami interesów oraz głównymi interesariuszami.

W Europie Środkowowschodniej 20% aktów prawnych przyjęto w trybie nadzwyczajnym. To najczęściej stosowania metoda w Rumunii, gdzie 62% aktów prawnych przyjęto na podstawie nadzwyczajnego rozporządzenia rządu. Opieranie się na wspomnianym rozporządzeniu stało się powszechną praktyką w Rumunii, ponieważ zapewnia sprawne wprowadzanie nowych regulacji.

Najwięcej nowych regulacji uchwalonych w regionie dotyczyło sektora finansowego. Przewiduje się, że ten sektor będzie przyciągał najwięcej uwagi regulatorów w Bułgarii, w związku niedawnym i wciąż niezażegnanym kryzysem w sektorze bankowym. Prognozujemy, że w pierwszym półroczu 2015 r. nastąpi uchwalenie kolejnych ważnych aktów prawnych, które będą dotyczyć w szczególności sektorów: nieruchomości, hipotek, turystyki i sportu, budownictwa socjalnego, przedsiębiorczości oraz walki z „szarą strefą”. Na Węgrzech prawdziwa praca organów nadzoru rozpoczęła się po wyborach samorządowych, które odbyły się w połowie października br. Przedłożenie, a następnie wycofanie projektu ustawy o opodatkowaniu Internetu spowodowało poważne napięcia. W Polsce kolejne miesiące upłyną pod znakiem dużej aktywności ustawodawczej, ale nie przewidujemy tutaj znacznych zmian. Rok wyborczy 2015 zapewne okaże się kosztowny dla rumuńskiej gospodarki, ponieważ rząd będzie musiał zrekompensować mniejsze wpływy do budżetu dalszym podnoszeniem podatków” – skomentował Gergely Ábrahám, dyrektor regionalnej grupy ds. Public Affairs na Europę Środkowowschodnią w Grayling.
141125.infografika.486

O raporcie Grayling AcTrend

Raport Grayling AcTrend został opracowany przez międzynarodowy zespół konsultantów stworzony w ramach struktur Grayling monitorujący państwa Europy Środkowowschodniej w zakresie regulacji prawnych mających wpływ na poszczególne branże, poddano analizie zmiany w ustawodawstwie sześciu państw tego regionu, tj. w Bułgarii, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i na Słowacji, w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 1 sierpnia 2014 r. Opracowanie dotyczy wyłącznie ustaw, dlatego zespół poddał analizie dostępne publicznie informacje (głównie ze stron internetowych parlamentów). Konsultanci Grayling nie analizowali obszerności artykułów poświęconych poszczególnym aktom prawnym przez media; jeżeli w jednym z najbardziej opiniotwórczych lub popularnych tytułów ukazał się artykuł dotyczący danej ustawy, klasyfikowano go jako akt prawny wzbudzający „znaczne” zainteresowanie mediów. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie grayling.com.

Źródło: Grayling