Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK – Wybór Klienta. Pomimo pandemii, klienci zadowoleni i polecają usługi bankowe

Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK – Wybór Klienta. Pomimo pandemii, klienci zadowoleni i polecają usługi bankowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecnie coraz więcej do powiedzenia mają klienci. Ich ocena poszczególnych dostawców usług liczy się dziś tak samo, jak wyniki audytów czy analizy efektywności. Sektor bankowy nie jest tu wyjątkiem. I dlatego głos konsumentów nie mógł zostać pominięty w kolejnej odsłonie Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK - Wybór Klienta.

W roli jurorów wystąpiło 1459 respondentów, reprezentujących pełny przekrój polskiego społeczeństwa. Przeważającą część, bo aż 73%, stanowili mieszkańcy miast, przy czym niemal co trzeci z nich zamieszkiwał w metropolii liczącej ponad 200 tys. ludności. Wśród uczestników badania dominowały osoby z wykształceniem średnim (71,2%) – w sporej części studiujące – oraz wyższym (28%). Zdecydowana większość (63,8%) korzystała z usług jednego banku, niemal co czwarty z dwóch, 8,5% było klientami trzech, zaś 4% większej liczby instytucji finansowych.

Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK – Wybór Klienta 2020 – Klasyfikacja generalna

Walka o pierwsze miejsce na podium była wyrównana, a o ostatecznym wyniku zadecydowały dosłownie pojedyncze głosy. Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej został Bank Millennium, który uzyskał 57,32 punktów. Tuż za liderem uplasował się mBank, ze znikomą stratą na poziomie zaledwie dwóch setnych punktu. Trzecią pozycję zajął ING Bank Śląski, osiągając 55,29 punktu.

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 - Wybór Klienta - Klasyfikacja generalna
XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 – Wybór Klienta 2020 – Klasyfikacja generalna

Szczegółowe wyniki znajdują się w najnowszym (styczniowym) numerze Miesięcznika Finansowego BANK:
aleBank.pl/BANK.

Już dziś mogą Państwo zagłosować w kolejnej edycji:
Ranking Banków Wybór Klienta 2021 – Ankieta

Ogólne oceny całego sektora

82% respondentów uważało instytucję finansową, z której usług korzystali, za godną polecenia, przeciwnego zdania było zaledwie 7% ankietowanych. 12% uczestników badania nie wyraziło w tej kwestii jednoznacznej opinii.

Zadowolenie z obsługi przekłada się wprost na „Lojalność klientów”. 73% badanych nie nosi się z zamiarem zmiany dostawcy usług finansowych, na możliwość taką wskazywało 12% odpowiedzi. 15% respondentów odpowiedziało było niezdecydowanych.

XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 - Wybór Klienta - Ogólne oceny całego sektora
XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 – Wybór Klienta – Ogólne oceny całego sektora

Uczestnicy badania oceniali poszczególne obszary działalności instytucji finansowych oraz oferowane przez nie produkty. Okazało się, że najwyżej cenią sobie usługi w kategoriach „Płatności bezgotówkowe”, „Aplikacja mobilna” oraz „Konto bieżące”, w tym również dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu („Bankowość internetowa”).

Z najsurowszą oceną spotkały się „Produkty oszczędnościowe” oraz „Koszty usług” bankowych, co akurat w minionym roku może być po części konsekwencją uwarunkowań makroekonomicznych wynikłych z pandemii, ze szczególnym wskazaniem na trzykrotną decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie obniżki stóp procentowych. Dość surowo badani ocenili także zaangażowanie banków w działalność społeczną.

Laureaci we wszystkich podkategoriach

„Konto osobiste”:

 1. mBank
 2. Bank Millennium
 3. ING Bank Śląski

„Produkty oszczędnościowe”:

 1. ING Bank Śląski
 2. Banki spółdzielcze
 3. mBank

„Płatności bezgotówkowe”:

 1. mBank
 2. Bank Millennium
 3. Santander Bank Polska

„Produkty kredytowe”:

 1. mBank
 2. Banki spółdzielcze
 3. Bank Millennium

„Koszty usług”:

 1. Bank Milliennium
 2. Bank Credit Agricole
 3. mBank

„Bankowość internetowa”:

 1. ING Bank Śląski
 2. mBank
 3. PKO Bank Polski

„Aplikacja mobilna”:

 1. mBank
 2. Bank Millennium
 3. ING Bank Śląski

„Jakość obsługi w oddziale”:

 1. Banki spółdzielcze
 2. mBank
 3. Bank Millenium

„Jakość obsługi w zdalnej”:

 1. Bank Millenium
 2. mBank
 3. ING Bank Śląski

„Jakość oddziałów”:

 1. Bank Millenium
 2. mBank
 3. ING Bank Śląski

„Poczucie bezpieczeństwa”:

 1. Credit Agricole
 2. Bank Millennium
 3. Banki Spółdzielcze

„Kampanie reklamowe”:

 1. Credit Agricole
 2. Bank Millennium
 3. mBank

„Działalność społeczna”:

 1. mBank
 2. Banki spółdzielcze
 3. Credit Agricole

„Rekomendacje klientów”:

 1. Bank Millenium
 2. mBank
 3. ING Bank Śląski

„Lojalność klientów”:

 1. Bank Millenium
 2. ING Bank Śląski
 3. mBank

„Siła marki”:

 1. mBank
 2. Bank Millenium
 3. PKO Bank Polski

Zobacz bezpłatnie pełną wersję Rankingu z kompletem tabel: Pomimo pandemii banki trzymały fason – XXV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2020 – Wybór klienta

***

W większości kategorii badani oceniali banki w skali szkolnej 1-6 pkt. W kilku przypadkach w pięciostopniowej skali, odzwierciedlającej stosunek respondenta do danej kwestii – od „Zdecydowanie tak”, poprzez „Raczej tak”, „Trudno powiedzieć”, „Raczej nie” aż do „Zdecydowanie nie”. W zależności od charakteru pytania oznaczało to przyznanie punktów dodatnich lub ujemnych od -2 do 2. W kategorii, „Siła marki” przyznawano punkty proporcjonalnie od 1,5 do 0, gdzie 1,5 pkt. otrzymywał bank o najwyższej liczbie wskazań. Dla obliczenia łącznej punktacji każdej kategorii przyznano wagę od 0,5 do 3,0.

Komplet materiałów graficznych do wykorzystania przez media i banki (loga, emblematy, tabele i wykresy): https://alebank.pl/foldery/ranking-bankow-miesiecznika-finansowego-bank-2020.zip