Ranking „50 największych banków w Polsce” – rozstrzygnięty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zakończyły się HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016, jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. Zorganizowały je Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Złożyły się nań Forum Strategii Bankowych i konferencja Płatności Mobilne 2016. Całość zwiększyła uroczysta gala „Miesięcznika Finansowego BANK”, w trakcie której rozstrzygnięto 21. ranking „50 największych banków w Polsce”.

Zobacz:

Ranking MF BANK

Choć uroczystą galę rozpoczęto od wręczenia nagród dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka, to momentem, na który szczególnie czekali jej uczestnicy było ogłoszenie laureatów rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK”.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ, przy ustalaniu której pod uwagę brane są aktywa, pasywa, wolumen kredytów, liczba oddziałów oraz kont tradycyjnych i internetowych, kolejny już raz zdobył PKO Bank Polski S.A. Odebrał ją Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego. Na drugim miejscu znalazł się Bank Pekao S.A. Nagrodę wręczono Grzegorzowi Piwowarowi, wiceprezesowi zarządu. Miejsce trzecie przypadło Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Nagrodę odebrała Małgorzata Nestorowicz, dyrektor programu Bank Firm Rodzinnych BZ WBK.

Zwycięzcą kategorii Consumer Finance (czyli banków oferujących kredyty konsumenckie) został BGŻ BNP Paribas S.A. Nagrodę wręczono Michelowi Thebault, wiceprezesowi zarządu, odpowiedzialnemu za obszar Bankowości Personal Finance. Drugie miejsce zajął Bank Pekao S.A., zaś trzecie – PKO Bank Polski S.A.

W kategorii Banków Finansujących Nieruchomości zwyciężył Euro Bank S.A. Nagrodę odebrał Bartosz Jamróz, dyrektor Działu Współpracy Biznesowej. Na drugim miejscu znalazł się Bank Pekao S.A., a na trzecim – Bank Zachodni WBK S.A.

Triumfatorem kategorii Sprawność Działania Banków okazał się Bank Zachodni WBK S.A. Drugie miejsce przypadło Volkswagen Bankowi Polska S.A. – nagrodę odebrał Ronald Kulikowski, członek zarządu; miejsce trzecie zajął Alior Bank S.A. Nagrodę wręczono Małgorzacie Batler, wiceprezes zarządu.

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” przyznała również trzy nagrody specjalne.

Tytuł Wizjonera Rynku Bankowego 2015 r. otrzymała Małgorzata Kołakowska, prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A. W jej imieniu nagrodę odebrała Joanna Erdman, wiceprezes zarządu banku.

Innowatorem Rynku Bankowego 2015 r. został Adam Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego.

Po raz pierwszy w tym roku przyznano tytuł Mecenasa Edukacji Finansowej. Otrzymała go Akademia „Dostępne Finanse” – program edukacyjny Narodowego Banku Polskiego. Nagrodę odebrali: Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP oraz Renata Pawlicka, zastępca dyrektora DSP.

– Nasz ranking powstaje przy współpracy z bankami, to one wypełniają ankiety. Dzięki temu jest on całkowicie obiektywny – powiedział, podsumowując wyniki rankingu, Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Odznaki honorowe oraz Medale im. Mikołaja Kopernika

Ogłoszenie wyników rankingu poprzedziło wręczenie innych wyróżnień, przyznanych przez Związek Banków Polskich. – Chcemy w ten sposób podziękować tym, którzy wnieśli wiele do polskiej gospodarki – podkreślił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Odznaki honorowe ZBP otrzymali: Jolanta Ciążyńska-Syka, dyrektor zarządzający Pionu Organizacyjno-Prawnego w Banku Pocztowym S.A. oraz wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej przy ZBP, a także dr Zbigniew Wierzbicki, dyrektor ds. doradztwa fnansowego w firmie CRM SA, były doradca prezesa NBP, a w latach 2004-2007 członek powołanego przez ZBP polskiego komitetu europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego.

Następnym punktem uroczystość było wręczenie Medali Kopernika, przyznawanych z okazji 25-lecia Zawiązku Banków Polskich. Otrzymało je dziewięć osób zasłużonych dla polskiego sektora finansowego:

Paul Dembinski – profesor Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, kierownik Katedry Strategii i Konkurencji Międzynarodowej oraz dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Eco Diagnostic, Współtwórca międzynarodowego konkursu „Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove”;

Grzegorz Długosz – prezes zarządu spółki Polski Standard Płatności, z branżą finansową związany od 1994 r. jako m.in. współtwórca bankowości internetowej Inteligo oraz dyrektor Centrum Operacji Kartowych w PKO Banku Polskim, w przeszłości także przewodniczący Grupy Roboczej ds. Kart SEPA PL;

Wojciech Gasparski – dyrektor Centrum Etyki Biznesu CEBI, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, inicjator ogólnopolskiego Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu, członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich;

Jan Karwatowski – w przeszłości m.in. prezes zarządu i przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszynie, członek Krajowej Rady Spółdzielczej, wieloletni uczestnik prac Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich oraz jej wiceprzewodniczący;

Andrzej Kawiński – Country Manager w firmie Giesecke&Devrient, w przeszłości m.in. prezes zarządu Wincor Nixdorf oraz firmy Spółka KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe, a także przewodniczący Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich;

Aleksander Kompf – dyrektor Działu Compliance w Banku Zachodnim WBK, wiceprzewodniczący Prezydium Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, w przeszłości także m.in. prezes zarządu Banku Zachodniego S.A. oraz wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK;

Tadeusz Kościński – wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, wcześniej przez wiele lat związany z sektorem bankowym w tym m.in. Bankiem Zachodnim WBK S.A., Polskim Bankiem Rozwoju S.A., Bankiem Przemysłowo-Handlowym, Bankiem Śląskim oraz Bankiem Pomorskim;

Krystyna Skolkowska – w przeszłości m.in. dyrektor Departamentu Prawnego oraz doradca prezesa zarządu Kredyt Banku S.A., wieloletni członek Komisji Etyki Bankowej oraz członek prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich;

Marian Żukowski – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz kierownik Katedry Bankowości, w przeszłości m.in. prodziekan Wydziału Ekonomicznego oraz kierownik Centrum Badań Wschodnich na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka

Wręczali je Ryszard Lorek, przewodniczącego Rady ZBP, prezesa zarządu SGB Banku oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Na wstępie powitano Danutę Brzezińską-Krzak, małżonkę prezesa Mariana Krzaka oraz jego córkę, Renatę Sobolewską i syna, Macieja Krzaka.

Ponad 20 lat temu środowisko bankowe, doceniając wysiłek twórczy i wagę w kreowaniu rzetelnego obrazu bankowości postanowiło stworzyć nagrodę dziennikarską, a jej patronem uczyniło Mariana Krzaka, bankowca, dziennikarza, ministra finansów, ambasadora, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Banków Polskich.

Nagroda przyznawana jest dziennikarzom, zespołom lub całym redakcjom, za podejmowanie tematyki finansów i bankowości oraz przekazywanie wiedzy ekonomicznej w sposób rzetelny, przyjemny i zrozumiały.

W tegorocznej edycji konkursu jury, wzorem lat ubiegłych, zdecydowało nominować do nagrody pięciu dziennikarzy – Sylwię Zadrożną z Programu 1 Polskiego Radia, Agatę Kołodziej z Money.pl / Wirtualna Polska, Macieja Rudke z „Rzeczpospolitej”, Eugeniusza Twaroga z „Pulsu Biznesu” oraz Marcina Gocłowskiego z Reutersa.

Ostatecznie Wyróżniono Sylwię Zadrożną, zaś dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali Maciej Rudke i Eugeniusz Twaróg.

Nagrody w konkursie Robina Cosgrove

Jego laureatami są pracownicy bankowości, autorzy esejów poświęconych etyce w finansach. Nagrody wręczyli: Władysław Gołębiewski, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej oraz członek KEB prof. Paul Dembiński. Wtegorocznej edycji wyróżniono Milenę Osińską, autorkę eseju „Fundament długotrwałego sukcesu w bankowości”. Pierwsze miejsce, podobnie jak w przypadku Nagrody im. Mariana Krzaka ex equo zdobyli: Łukasz Jasiński („Etyka sprzedaży ubezpieczeń na życie”) oraz Mariusz Maziarz (za pracę „Żądanie obiektywizmu to marzenie ściętej głowy”). Drugie miejsce zajął Tomasz Szemraj, autor eseju „Transparentność jako fundament partnerstwa w relacjach bank – przedsiębiorstwo”.

(kmor, ila)