Ranking „50 największych banków w Polsce 2014” – rozstrzygnięty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zakończyły się HORYZONTY BANKOWOŚCI 2014, jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. Zorganizowały je - po raz trzeci - Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

12 czerwca w Hotelu Double Tree w Warszawie odbyły się m.in. „Forum Strategii Bankowych”, „IX Kongres Gospodarki Elektronicznej”, konferencja „Płatności mobilne 2014” i spotkanie Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich. Całość zwiększyła uroczysta gala „Miesięcznika Finansowego BANK”, w jej trakcie rozstrzygnięto 19. już ranking – „50 największych banków w Polsce”.

Strona internetowa Rankingu:

Retransmisja online:

Zobacz także:

W uroczystości tej uczestniczyli politycy, przedstawiciele rządu i Narodowego Banku Polskiego, delegaci świata nauki, członkowie Rady Związku Banków Polskich; przedstawiciele Związku Banków Polskich, członkowie zarządów firm współpracujących z Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznikiem Finansowym BANK”; przedstawiciele zarządów i reprezentanci spółek bankowych oraz firm infrastruktury bankowej; prezesi i członkowie zarządów banków.

Powitali ich Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz prowadząca galę Marta Kielczyk. Jacek Furga przedstawił także pokrótce to, co działo się wcześniej tego dnia, a co złożyło się na „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2014”.

Nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka

Uroczystość rozpoczęto od wręczenia nagród dziennikarskich ZBP im. Mariana Krzaka. Uczynił to prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Na wstępie powitano Danutę Brzezińską-Krzak, małżonkę prezesa Mariana Krzaka oraz jego córkę Renatę Sobolewską. Warto tu wspomnieć, że nagrodę utworzyło 18 lat temu środowisko bankowe. Chciało w ten sposób docenić i uczcić rzetelność w kreowaniu prawdziwego obrazu bankowości polskiej. Patronem nagrody uczyniono Mariana Krzaka, bankowca, dziennikarza, ministra finansów, ambasadora, współzałożyciela i pierwszego prezesa Związku Banków Polskich.

Jury tegorocznej edycji konkursu nominowało do nagrody pięciu dziennikarzy: Agnieszkę Morawiecką z ISBNews, Wojciecha Boczonia z Bankiera.pl, PR News, Macieja Samcika z „Gazety Wyborczej”, Łukasza Wilkowicza z „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Piotra Wardziaka z Radia PIN.

Zarząd Związku Banków Polskich, po zapoznaniu się z werdyktem jury, przyznał w tym roku dwa równorzędne pierwsze miejsca. Zdobyli je Agnieszka Morawiecka oraz Łukasz Wilkowicz.

Nagrody w konkursie Robina Cosgrove

Jego laureatami są pracownicy bankowości, autorzy esejów poświęconych etyce w finansach. Założenia konkursu przedstawił Władysław Gołębiewski, przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i przewodniczący jury polskiej wersji konkursu, oraz prof. Paul Dembiński, dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie i wiceprzewodniczący jury polskiej wersji konkursu.

Pierwsze miejsce przyznano Marcinowi Strońskiemu, drugie Agnieszce Cymerman, wyróżniono także Alicję Kuras.

Rozstrzygnięcie rankingu MF BANK

Momentem, na który szczególnie czekali uczestnicy gali, było rozstrzygnięcie rankingu „50 największych banków w Polsce 2014”. Była to już 19. edycja tego swoistego konkursu prowadzonego przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”. Nagrody laureatom wręczali prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz oraz redaktor naczelny MF BANK Stanisław Brzeg-Wieluński.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ, kolejny już raz, zdobył PKO Bank Polski S.A. Odebrał ją prezes zarządu Zbigniew Jagiełło. Na drugim miejscu znalazł się Bank Pekao S.A. Nagrodę wręczono Wojciechowi Pantkowskiemu, dyrektorowi zarządzającemu bankowości detalicznej. Miejsce trzecie przypadło Bankowi Zachodniemu S.A. Nagrodę odebrał Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu.

Zwycięzcą kategorii CONSUMER FINANCE (czyli banków oferujących kredyty konsumenckie) został Deutsche Bank Polska PBC S.A. Nagrodę odebrał Leszek Niemycki, wiceprezes Zarządu Deutsche Banku Polska od lutego 2014 r., wcześniej przez pięć lat prezes zarządu Deutsche Banku PBC S.A. Drugie miejsce zajął Alior Bank S.A., zaś trzecie – PKO Bank Polski S.A.

W kategorii BANKÓW FINANSUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI zwyciężył PKO Bank Polski S.A. Na drugim miejscu znalazł się ING Bank Śląski S.A. – nagrodę odebrał Włodzimierz Skonieczny, dyrektor Departamentu Finansowania Nieruchomości Komercyjnych, a na trzecim – Deutsche Bank Polska PBC S.A.

Triumfatorem kategorii SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA okazał się Santander Consumer Bank S.A. Nagrodę wręczono Arkadiuszowi Przybyłowi, prezesowi zarządu. Drugie miejsce przypadło Bankowi Gospodarstwa Krajowego – nagrodę odebrał Piotr Lasecki, wiceprezes zarządu; miejsce trzecie zajął Bank Handlowy w Warszawie S.A. – nagrodę wręczono Witoldowi Zielińskiemu, wiceprezesowi zarządu.

Redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” przyznała też dwie równorzędne nagrody specjalne. Tytuł „Wizjonera rynku bankowego 2013 roku” otrzymał Józef Wancer, prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.: Józef Wancer od lat uważany jest za guru bankowości detalicznej i znakomitego szefa, którego wychowankowie są obecnie prezesami największych banków. Decyzja Rady Nadzorczej Banku BGŻ S.A. z września 2013 roku, aby po trzech latach emerytury powołać go na stanowisko prezesa banku, jest faktem bezprecedensowym  w historii polskiej bankowości. Świadczy o ogromnym zaufaniu do Prezesa Józefa Wancera ze strony grupy Rabobank, sprzedawcy 98,5 procent akcji BGŻ S.A. oraz wiary w jego umiejętności także ze strony nabywcy tych akcji – grupy BNP Paribas S.A. Ten wyjątkowy przykład docenienia wiedzy i doświadczenia zasłużył w opinii redakcji „Miesięcznika Finansowego BANK” na wyróżnienie.

Tytułem „Innowatora rynku bankowego 2013 roku” uhonorowano Bartłomieja Noconia, dyrektora zarządzającego Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.: Bartłomiej Nocoń od końca lat 90. aktywnie uczestniczył w rozwoju technologii bankowych, np. platformy internetowej Sez@m Banku BPH oraz systemu M@kler dla Biura Maklerskiego BPH. Był także twórcą pierwszego na polskim rynku internetowego systemu płatności dla segmentu małych i średnich firm znanego pod nazwą PekaoFirma24. A także inicjatorem i współautorem nowatorskiego rozwiązania autoryzacji transakcji kodami SMS. Dyrektor Bartłomiej Nocoń wraz zespołem stworzył innowacyjny na skalę europejską system płatności mobilnych Banku Pekao S.A. – PeoPay. Te wszystkie osiągnięcia zasługują na wyróżnienie tytułem „Innowatora rynku bankowego 2013 roku”.

Uroczystość zakończyła debata „Bankowa droga po horyzont. Etyka a biznes bankowy”. Moderował ją Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, a uczestniczyli w niej: Józef Wancer – prezes zarządu Banku BGŻ S.A., Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu Banku PKO BP S.A., Bartosz Kublik – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, prof. Paul Dembiński – dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie, Marcin Stroński, zwycięzca konkursu Robina Cosgrove oraz Łukasz Wilkowicz, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.

(ala)
Fot. Karol Mórawski