Raiffeisen Polbank zaprasza na „Majówkę z Frankiem”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.polbank.250x73

  • "Majówka z Frankiem" to 12-miesięczna lokata inwestycyjna ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności lokaty;
  • Produkt jest oparty na kursie CHF/PLN;
  • Minimalna kwota lokaty to 5 000 zł,
  • Subskrypcja trwa do 27 maja br.

W Raiffeisen Polbank majówka trwa aż do 27 maja. Do tego dnia bank przyjmuje zapisy na lokatę inwestycyjną „Majówka z Frankiem”. Jest to produkt bankowy, ze 100% ochroną kapitału w dacie zapadalności i z krótkim – 12 miesięcznym okresem inwestycyjnym. Instrumentem bazowym jest kurs złotego do franka szwajcarskiego. Produkt przyniesie zysk, jeśli złoty umocni się względem franka, jednak nie więcej niż o 46 groszy w stosunku do kursu, który zostanie ustalony w dniu 28 maja 2013 roku. Na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji, 26 maja 2014 roku frank nie może też być droższy niż w pierwszym dniu inwestycji, tj. 28 maja br. Jeśli te warunki zostaną spełnione, za każdy grosz wzrostu wartości złotego zostanie wypłacone 0,25% zysku od zainwestowanej kwoty. Maksymalny zysk może wynieść 11,5% w skali roku.

Majówkę z Frankiem polecamy przede wszystkim osobom, które z dużą rezerwą podchodzą do produktów inwestycyjnych. To produkt o przejrzystej konstrukcji, dający okazję na uzyskanie wyższego niż na lokatach terminowych oprocentowania, przy zachowaniu gwarancji wpłaconego kapitału. Z racji tego, że wiele czynników przemawia za umacnianiem się złotego względem franka, warto rozważyć dywersyfikację portfela o proponowany instrument” – przekonuje Andżelika Łukasiewicz, odpowiedzialna za produkty inwestycyjne w Raiffeisen Polbank.

Na korzyść „Majówki z Frankiem” przemawia m.in. oczekiwane odbicie w gospodarce strefy euro. Powinno ono przełożyć się na przyspieszenie wzrostu PKB w Polsce i poprawić nastroje na rynkach finansowych, sprzyjając tym samym spadkom kursu franka względem złotego. Należy też mieć na uwadze, że uspokojenie obaw o ponowną eskalację kryzysu fiskalnego sprzyja notowaniom bardziej niż frank ryzykownych aktywów, w tym złotego. Oczywiście należy także liczyć się z możliwością ponownego wystąpienia napięć na rynkach, spowodowanych obawami o sytuację w strefie euro. Również ewentualne dalsze obniżki stóp procentowych w Polsce mogłyby niekorzystnie wpływać na wartość złotego, a przedłużające się spowolnienie gospodarcze w naszym kraju wcale nie musi iść w parze z kontynuacją stagnacji na zachodzie Europy, gdzie poprawa może następować szybciej.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w „Majówkę z Frankiem”, to zaledwie 5.000 zł. Opłata za zerwanie lokaty przed terminem zapadalności to maksymalnie 4,25%. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.