Raiffeisen Polbank osiągnął w 2014 r. rekordowe obroty faktoringowe w wysokości 16,5 mld zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wykres.pioro.01.400x267Raiffeisen Polbank utrzymał w ubiegłym roku pozycję lidera rynku faktoringowego pod względem liczby obsługiwanych firm i zanotował 10% wzrost obrotów.

W ubiegłym roku Raiffeisen Polbank osiągnął historycznie wysoki poziom obrotów faktoringowych – po wzroście o 10% wobec wyniku z 2013 r. ich wartość wyniosła 16,5 mld zł, co przekłada się na 2. pozycję na krajowym rynku. Jednocześnie szybko rosnąca liczba klientów pozwoliła zachować bankowi 1. miejsce jeśli chodzi o pulę obsługiwanych firm korzystających w Polsce z rozwiązań faktoringowych. Pod tym względem bank dominuje na rynku z 27% udziałem. W ubiegłym roku umowę z bankiem podpisało ponad 470 spółek, głównie z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba wykupionych w ciągu roku faktur wyniosła 562,3 tys.

Powiększająca się szybko co roku liczba firm wykorzystujących w swojej działalności faktoring pokazuje, że ten rynek ma ciągle wysoki potencjał wzrostu. Dla spółek z sektora MSP faktoring to przede wszystkim rozwiązanie pozwalające pozbyć się ryzyka i obronić przed kłopotami z płynnością. Większe przedsiębiorstwa z kolei zwracają uwagę na pożytki płynące z poprawy struktury bilansu. Nasz bank, specjalizujący się w obsłudze firm małych i średnich, kolejny rok aktywnie i skutecznie przekonuje swoich klientów do skorzystania z zalet faktoringu. Wiele firm decyduje się na jednoczesne użycie różnych jego form, np. klasycznego i odwrotnego, dzięki czemu można osiągnąć finansowanie i obsługę zarówno należności jak i zobowiązań handlowych, co ogranicza zapotrzebowanie na kredyt i związane z tym koszty” – powiedział Paweł Kacprzak, Dyrektor ds. Faktoringu w Raiffeisen Polbank.

Najlepszy dla banku tradycyjnie okazał się czwarty kwartał, w którym wykupił faktury na kwotę 4,63 mld zł.

Dynamiczny rozwój rynku jest w dużej mierze pochodną rosnącej popularności faktoringu odwrotnego, który pojawił się u nas stosunkowo niedawno. Pomógł on przebić się z faktoringiem do firm, które wcześniej myliły go z windykacją. Widać też poszerzanie oferty dla mikroprzedsiębiorstw. W Raiffeisen Polbank promowaliśmy w ubiegłym roku faktoring pełny, pod nazwą Faktoring Plus. Procedura jego przyznania jest szybka, a cena znana z góry, ponieważ w transakcji nie bierze udziału ubezpieczyciel, a ryzyko przejmuje bank” – podsumowuje Paweł Kacprzak.
150115.obroty.factoringowe.01.600

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.