Raiffeisen Bank najbardziej przyjazny przedsiębiorcom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.bank.01.250x103Raiffeisen Bank Polska zajął pierwsze miejsce w XIII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców m.in. za sprawą promowania rozwiązań bankowości mobilnej dla firm oraz odgrywania czołowej roli w rozwoju rynku faktoringowego.

Raiffeisen Bank Polska od kilku lat regularnie poddaje weryfikacji ekspertów swoją ofertę produktów i usług dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. W zakończonej właśnie jego XIII edycji otrzymał tytuł Laureata w kategorii Bank Uniwersalny, co oznacza, że został najwyżej oceniony spośród banków komercyjnych uczestniczących w konkursie. W uzasadnieniu jury stwierdziło, że przyznaje bankowi nagrodę za: „włączenie przodujących osiągnięć nauki i praktyki zarządzania do kierowania bankowością małych i średnich przedsiębiorstw, oraz wdrożenie i rozwój innowacyjnych produktów bankowych w zakresie bankowości elektronicznej, a także za znaczący wkład w rozwój polskiego rynku faktoringowego w tym również udostępnienie usług tego rodzaju mikrofirmom”.

Jednocześnie Raiffeisen Bank Polska otrzymał Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – po raz siódmy z kolei. Wcześniej tytuł Laureata zdobył w IV edycji tego prestiżowego konkursu.

120203.jan.czeremcha.konkurs.01.150x225Jesteśmy dumni z najwyższego wyróżnienia. Raiffeisen Bank Polska od lat koncentruje się na współpracy z sektorem MSP i firmami mikro, rozwijając ofertę i podnosząc stale jakość obsługi. Cieszy nas docenienie naszej roli w rozwoju rynku faktoringowego, którego od lat jesteśmy liderem, naszej innowacyjności produktowej, tu wystarczy wymienić gwarancję handlową GForce, jak też technologicznego zaawansowania w postaci bankowości mobilnej. Te, jak i wiele innych elementów z szerokiej palety dostępnej klientom Raiffeisen Banku pomaga im osiągnąć przewagę rynkową nad swoimi konkurentami” – powiedział Jana Czeremcha, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska.

Bank obsługuje ponad 20 tys. mikrofirm i kilkanaście tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Dysponuje pełną ofertą instrumentów finansujących działalność podmiotów gospodarczych i produktów z zakresu bankowości transakcyjnej. Wspiera firmy w prowadzeniu obrotów z zagranicą, udostępniając transakcje zabezpieczające i elektroniczne platformy wymiany walutowej. Wszyscy klienci biznesowi mogą korzystać z nowoczesnej bankowości internetowej jak i mobilnej (firmy mikro również z zaawansowanej i w pełni transakcyjnej jej wersji).

W 2011 roku Raiffeisen Bank Polska utrzymał 1. miejsce na rynku faktoringu, odnotowując 18% wzrost obrotów do wartości prawie 15,8 mld zł. W tym czasie znacząco wzrosła liczba mikrofirm korzystających z tej formy finansowania. Do wyboru faktoringowej oferty banku przekonują przedsiębiorców przejrzyste procedury, atrakcyjne ceny, możliwość otrzymania pieniędzy już w godzinę od przekazania faktury czy wygodny system internetowy R-Faktor.

W połowie ubiegłego roku Raiffeisen Bank Polska wprowadził nowatorskie na skalę światową rozwiązanie pozwalające obniżyć koszty finansowania, poprawić płynność i rentowność oraz zwiększyć wiarygodność w oczach kontrahentów. Chodzi o GForce-Gwarancja Handlowa. Jego wyjątkowość polega na tym, że beneficjent gwarancji, czyli dostawca, gdy tylko będzie potrzebował środków, może w każdej chwili z niej skorzystać, nawet przed terminem określonym na fakturze. Z kolei klient Raiffeisen Banku, który w transakcji występuje jako firma kupująca, wystawiając gwarancję swojemu kontrahentowi, zyskuje możliwość wynegocjowania z nim kredytu kupieckiego na lepszych warunkach, co obniża zapotrzebowanie na kredyt, a tym samym zmniejsza koszty.

Celem konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, jest wspieranie współpracy między instytucjami finansowymi a przedsiębiorcami, tworzenie klimatu zaufania, popularyzowanie innowacji wprowadzanych w instytucjach finansowych, zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Żródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.