Rada Przedsiębiorczości podsumowuje dialog biznesu z administracją państwową w II kwartale 2021 roku

Rada Przedsiębiorczości podsumowuje dialog biznesu z administracją państwową w II kwartale 2021 roku
Fot. Pracodawcy RP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugim kwartale 2021 roku przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości brali udział w pracach nad kluczowymi projektami dla przyszłości Polski. Rada pod przewodnictwem ABSL regularnie uczestniczyła w konsultacjach Polskiego Ładu, Krajowego Planu Odbudowy, Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Polskiej Polityki Przemysłowej. Wspólnie z administracją publiczną, przedsiębiorcy i przedstawiciele pracodawców pracują nad programem promocji szczepień, czytamy w opublikowanym komunikacie.

Nadchodzące zmiany legislacyjne i strukturalne związane z ogłoszeniem oraz planowanym wprowadzeniem Polskiego Ładu i innych strategicznych projektów gospodarczych, jak i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 były głównymi obszarami działalności Rady Przedsiębiorczości pod przewodnictwem ABSL.

– W czasie przewodnictwa ABSL, Rada Przedsiębiorczości opublikowała siedem stanowisk i apeli. W ramach stałego dialogu z administracją publiczną, przedstawiciele Rady opracowali także szereg rekomendacji dotyczących promocji programu szczepień, planowanych zmian podatkowych oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, które zostały przekazane odpowiednim resortom.

Przedstawiciele Rady przekazywali również stanowiska polskiego biznesu stronie rządowej podczas roboczych spotkań z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim – informuje Jacek Levernes, prezes honorowy ABSL.

To, nad czym powinniśmy w Polsce pracować, to dialog. Rada Przedsiębiorczości jest największą platformą reprezentującą pracodawców, głosem, z którym administracja musi się liczyć

Na początku maja premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosili założenie Polskiego Ładu – programu daleko idących zmian legislacyjnych mających wpływ na rozwój oraz gospodarkę Polski. Planowane nowe daniny oraz przekształcenia gospodarcze będą miały istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, dlatego też Rada Przedsiębiorczości uczestniczy w spotkaniach konsultacyjnych planowanych projektów ustaw oraz głównych założeń Polskiego Ładu.

Pod koniec maja Rada Przedsiębiorczości opublikowała stanowisko ws. Polskiego Ładu, w którym zaznacza, że kluczowym czynnikiem w dalszym rozwoju gospodarczym naszego kraju są inwestycje i innowacje, podczas gdy głównym przedmiotem zainteresowania autorów Polskiego Ładu jest podział i redystrybucja dochodów Państwa, nie zaś sfera produkcji. Rada zaapelowała również do Zjednoczonej Prawicy o wstrzymanie zakładanego tempa planowanych reform.

Czytaj także: Żeby dzielić, trzeba tworzyć – Rada Przedsiębiorczości o Polskim Ładzie

Rekomendacje ws. programu Gospodarka 4.0

W trakcie przewodnictwa ABSL w Radzie Przedsiębiorczości, Rada opublikowała swoje rekomendacje w sprawie tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0. W opublikowanym dokumencie wskazano główne bariery i wyzwania w zakresie cyfryzacji oraz rekomendacje dotyczące skutecznej transformacji cyfrowej polskiej gospodarki.

Przedstawiciele Rady w minionym kwartale przedstawili również stanowiska biznesu w innych obszarach kluczowych dla rozwoju Polski. Polityka Energetyczna Polski 2040 jest dokumentem strategicznym, którego realizacja zdeterminuje kształt polskiej gospodarki na najbliższe kilkadziesiąt lat.

Dlatego też Rada Przedsiębiorczości wydała stanowisko na temat tego dokumentu, w którym wskazuje na to, że PEP 2040 została oparta na zdezaktualizowanych założeniach, które w nieznacznym tylko stopniu odpowiadają potrzebom polskiej gospodarki.

 – Niezwykle cieszy, że środowisko przedsiębiorców potrafi zająć spójne stanowisko do zaproponowanych przez rząd rozwiązań, które określą kształt polskiej polityki gospodarczej na następne 30 lat.

Krajowa Izba Gospodarcza i jej eksperci niezmiennie wspierają zarówno przedsiębiorców jak i administrację. Rada Przedsiębiorczości, którą współtworzymy to doskonała platforma do tych działań – mówi Marek Kłoczko, Prezes KIG.

Czytaj także: Polityka energetyczna Polski 2040, uwagi Rady Przedsiębiorczości

Krajowy Plan Odbudowy

Kolejnym kluczowym projektem rozwojowym dla Polski jest Krajowy Plan Odbudowy. Jak zaznaczono w stanowisku Rady Przedsiębiorczości, Fundusz Odbudowy i Odporności Unii Europejskiej może i powinien zostać wykorzystany do zbudowania silnej, innowacyjnej, zielonej i konkurencyjnej gospodarki Polski.

Musimy zadbać o to, żeby Krajowy Plan Odbudowy, na podstawie którego będziemy wykorzystywać środki Funduszu do przeprowadzenia reform i inwestycji, zapewniał maksymalną efektywność ich zagospodarowania. Rada przedstawiła szereg rekomendacji dotyczących efektywnego wykorzystania środków zaplanowanych w KPO.

– To, nad czym powinniśmy w Polsce pracować, to dialog. Rada Przedsiębiorczości jest największą platformą reprezentującą pracodawców, głosem, z którym administracja musi się liczyć. A najbliższe miesiące będą właśnie czasem dialogu, szukaniem rozwiązań w zakresie Polskiego Ładu, KPO, Polityki Przemysłowej. Przedsiębiorcy będą potrzebowali nowych ram prawnych i środków by realizować cele związane m.in. z cyfryzacją czy transformacją energetyczną – podkreśla Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Ponadto, przedstawiciele Rady podczas spotkania z wicepremierem Jarosławem Gowinem, które odbyło się na początku maja wystosowali apel o otwarcie kilku branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Rada Przedsiębiorczości przekazała opinii publicznej również swoje stanowisko dotyczące działalności UOKIK w trakcie pandemii COVID-19.

– Od 1 lipca przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości przejmują Pracodawcy RP. Mimo wakacji będzie to czas intensywnej pracy. Rząd zapowiedział już, że będzie chciał w tym okresie procedować nad ustawami wchodzącymi w skład Polskiego Ładu.

Dlatego Rada Przedsiębiorczości będzie intensywnie pracować i pilnować tworzonego prawa, tak by było ono, jak najbardziej korzystne dla pracodawców i pracowników – mówi Rafał Baniak, wiceprezydent Pracodawców RP.

Wszystkie informacje na temat prac platformy oraz stanowiska Rady można znaleźć na nowej stronie internetowej Rady Przedsiębiorczości: radaprzedsiebiorczosci.org.

Czytaj także: Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Źródło: aleBank.pl