Rada Ministrów: rozporządzenie ws. inwestycji towarzyszących CPK i projekt ustawy o inwestycjach w strategiczną infrastrukturę energetyczną

Rada Ministrów: rozporządzenie ws. inwestycji towarzyszących CPK i projekt ustawy o inwestycjach w strategiczną infrastrukturę energetyczną
Źródło: Twitter/Adam Guz KPRM
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozporządzenie wskazuje inwestycje towarzyszące budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. RM przyjęła też projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Chodzi o nowe linie kolejowe zbiegające się w CPK jako głównym węźle transportowym kraju.

Dzięki budowie kolei dużych prędkości dojazd z każdej polskiej aglomeracji do CPK i Warszawy zajmie do 2,5 godziny. Inwestycje towarzyszące obejmą także budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego” ‒ czytamy w komunikacie.

Inwestycje kolejowe

Realizacja kolejowej części Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi podstawowy element przedsięwzięcia, pozwalający na skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią.

Chodzi także o stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących dostępnością wszystkie regiony kraju. Łącznie w ramach Programu CPK powstanie prawie 1800 km nowych linii kolejowych.

Dzięki budowie kolei dużych prędkości dojazd z każdej polskiej aglomeracji do CPK i Warszawy zajmie do 2,5 godziny

Skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami – Warszawą i Łodzią – zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy w ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi w ok. 30 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe m.in. do Gdańska i Słupska, Katowic i Jastrzębia Zdroju, Krakowa, Poznania i Kutna, Wrocławia i Wałbrzycha, Częstochowy i Opola czy Radomia i Rzeszowa. Inwestycje obejmą m.in. także linie Warszawa – Olsztyn, Warszawa – Suwałki, Warszawa – Terespol, Warszawa – Lublin, Katowice – Zakopane czy Stalowa Wola – Białystok, wymieniono.

Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi.

W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego zlokalizowany zostanie dworzec kolejowy.

Dalsze etapy prac pozwolą na istotną poprawę skomunikowania CPK z wszystkimi regionami kraju – przez budowę nowych elementów sieci kolejowej oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Docelowo planowane jest połączenie Warszawy i CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny, przypomina CIR.

Czytaj także: Jakub Karnowski: CPK może kosztować kilka razy więcej niż zakładano

Inwestycje drogowe

Inwestycje towarzyszące dotyczące sieci dróg krajowych pozwalają na efektywną obsługę komunikacyjną CPK.

Łącznie powstanie ok. 400 km nowych dróg ekspresowych

Transport drogowy stanowić będzie – oprócz kolei – istotny sposób skomunikowania lotniska z otoczeniem.

Chodzi o rozbudowę autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku oraz budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50), a także trasy ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Płock – Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej). Łącznie powstanie ok. 400 km nowych dróg ekspresowych, wyjaśniono w materiale.

Inwestycje lotnicze

Inwestycje towarzyszące dotyczące budowy urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego, zakończono.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Kryzys i pandemia: prognozy dla firm zajmujących się transportem, spedycją, logistyką

Inwestycje w strategiczną infrastrukturę energetyczną

„Zaproponowane zmiany dotyczą specustaw inwestycyjnych, które umożliwiają przygotowanie i realizację najważniejszych inwestycji związanych ze strategiczną infrastrukturą energetyczną w Polsce.

Chodzi o usprawnienie procesu inwestycyjnego obejmującego przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju” ‒ czytamy w komunikacie.

Celem zmian jest ułatwienie inwestycji w rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz inwestycji w gazową sieć przesyłową i infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych, a także utrzymania istniejących obiektów w należytym stanie.

„Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym na podstawie ogólnych przepisów jest niezwykle czasochłonne (czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych wynosi średnio 56 miesięcy). Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia tego okresu.

Celem zmian jest ułatwienie inwestycji w rozbudowę elektroenergetycznej sieci przesyłowej oraz inwestycji w gazową sieć przesyłową i infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych

Obecnie czas przygotowania inwestycji w oparciu o specustawy wynosi ok. 19 miesięcy. W związku z tym, rozszerzono katalog strategicznych inwestycji dotyczących sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze gazowym” – czytamy dalej.

Udział operatorów przesyłowych

W projekcie zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ma to doprowadzić do wyeliminowania sytuacji powstawania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

W projekcie zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wprowadzono też przepisy związane z przewidzianym połączeniem spółek Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i Polskie LNG, które zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.

„Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych” – podsumowano.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Nadchodzi czas wielkich farm fotowoltaicznych i prosumenta instytucjonalnego

Źródło: ISBnews