Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o przepisach dotyczących ustanawiania zabezpieczeń na majątku rolnika

Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o przepisach dotyczących ustanawiania zabezpieczeń na majątku rolnika
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
11 stycznia br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, którego głównym tematem było omówienie dalszych, wspólnych działań sektora na rzecz pilnego zweryfikowania przez ustawodawcę zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie możliwości ustanawiania zabezpieczeń na majątku rolnika.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Podczas Rady Konsultacyjnej podsumowano dotychczasowe, liczne działania KZBS i ZBP w zakresie pilnej konieczności przywrócenia stanu prawnego sprzed wejścia w życie Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Wielokrotne interwencje izb gospodarczych w tej sprawie były podejmowane wobec szerokiego grona osób i instytucji państwowych, w tym m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Sprawiedliwości, Senackiej Komisji Ustawodawczej oraz UKNF.

Podkreślono również współpracę w tej kwestii z samorządem rolniczym, w tym z Krajową Radą Izb Rolniczych oraz regionalnymi izbami rolniczymi.

Czytaj także: Rolnicy zaniepokojeni przepisami, które mają ich chronić, a w rzeczywistości odcinają od finansowania

Kredytowanie rolników pod znakiem zapytania

W swoich wystąpieniach KZBS i ZBP, podkreślały, że zaistniała obecnie sytuacja grozi drastycznym ograniczeniem lub wręcz wstrzymaniem kredytowania rolników, koniecznością dotworzenia rezerw po stronie banków posiadających już ekspozycje kredytowe w omawianym obszarze, z uwagi na konieczność wyłączenia ustanowionych już zabezpieczeń, a także brakiem możliwości dalszego rozwoju systemu gwarancyjnego i poręczeń dla sektora rolnego oraz ryzykiem wstrzymania udzielania dotychczas funkcjonujących instrumentów gwarancyjnych.

Ustalono, że wspólne działania obu izb gospodarczych będą nieustannie podejmowane, w tym podczas planowanego w najbliższych dniach spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie poinformowano o podejmowanych działaniach wobec organizacji rolniczych i zaakceptowaniu przez senacką Komisję Ustawodawczą propozycji zmian w KPC.

Czytaj także: Dlaczego rolnicy zaciągają coraz mniej kredytów?

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych

Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie wniosków ze spotkania z kierownictwem UKNF, które odbyło się 30 grudnia ub.r. pod przewodnictwem KZBS i dotyczyło kierunkowych propozycji zmian otoczenia regulacyjnego sektora, w tym przede wszystkim zmian do Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Członkowie Rady podsumowali przedyskutowane na spotkaniu z UKNF propozycje zmian, wypracowane przez grupę roboczą działającą przy KZBS, a także omówili dalsze działania w tym zakresie.

W ramach planu działań Rady Konsultacyjnej i kwestii, którymi Rada będzie się zajmowała w najbliższym czasie, wskazano m.in. na czynniki ESG w sektorze bankowości spółdzielczej, technologie i cyberbezpieczeństwo, systemy wymiany informacji dla bezpiecznego i efektywnego prowadzenia biznesu, jak również wnioski wypływające z pandemii w zakresie bankowości elektronicznej i obsługi klientów.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji aleBank.pl