Rachunki firmowe bez papierowego KRS w Banku BPH

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bph.01.250x82Bank BPH zmienił obowiązujące procedury dotyczące produktów i usług bankowości komercyjnej, upraszczając proces zakładania rachunków bankowych zarówno dla małych i średnich firm, jak i Klientów korporacyjnych - teraz mogą oni otworzyć rachunek firmowy jeszcze łatwiej i szybciej, bez konieczności dostarczania papierowego odpisu KRS.

Wprowadzone modyfikacje umożliwiają korzystanie z elektronicznego KRS – internetowej usługi uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dokument wygenerowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/ ma status prawny tzw. autoryzowanej kopii i jest traktowany na równi z papierową wersją wydawaną przez Centralną Informację KRS. Klienci zostali tym samym zwolnieni z dotychczasowego obowiązku składania w Banku papierowej wersji KRS.

– Elektroniczny dostęp do KRS to kolejny projekt resortu sprawiedliwości, dzięki któremu mogliśmy przystąpić do modyfikacji procedur i procesów i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu – powiedziała Monika Gzel, Dyrektor Biura Produktów Transakcyjnych w Banku BPH. – Na bieżąco dostosowujemy ofertę do potrzeb zmieniającego się rynku, wykorzystując do tego wszystkie możliwości. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne technologie trzeba wykorzystywać, tak, by upraszczać wszystkie bankowe procesy, które mogą być niekiedy dla Klientów uciążliwe. We wszystkim, co robimy, wprowadzamy prostotę i ludzkie podejście zgodnie z naszą filozofią „Po prostu fair” – dodała.

To kolejne ułatwienia dla firm, które w ostatnim czasie wprowadził Bank BPH. Do tej pory Bank odstąpił od obowiązku dostarczania m.in.:

  • zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przy zakładaniu rachunku bankowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przypadku, gdy te dane można zweryfikować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIGD);
  • umowy spółek z o. o., których wspólnikami są osoby fizyczne wchodzące w skład organu zarządzającego w przypadku Klientów z segmentu małych i średnich firm;
  • dokumentów potwierdzających nadanie numeru REGON i numeru NIP w sytuacji, gdy istnieje możliwość wyszukania tych danych w serwisach internetowych właściwych rejestrów. Ułatwienia dotyczą zarówno Klientów prowadzących działalność gospodarczą, jak i nowo zakładanych firm.

Bank BPH szybko reaguje na zmieniające się potrzeby biznesu i rynku, wprowadzając ułatwienia zarówno w infrastrukturze i obsłudze produktów bankowych, jak i samych procesach (np. zakładania rachunków). Upraszcza to codzienne działania przedsiębiorców związane z zarządzaniem finansami firmy, takie jak na przykład wykonywanie przelewów z poziomu systemu finansowo-księgowego, czy skompletowanie dokumentacji niezbędnej do założenia konta.