PZU kupuje od PKN Orlen firmy ubezpieczeniowe

PZU kupuje od PKN Orlen firmy ubezpieczeniowe
Fot. stock.adobe.com /Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PZU nabędzie od Orlenu wszystkie udziały w Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polskim Gazie Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. - podało PZU w komunikacie prasowym.

Zakup PG TUW i PG TUW na Życie to kolejny istotny krok ku osiągnięciu naszych celów strategicznych, obejmujących m.in. wzrost przychodów z ubezpieczeń oraz aktywów pod zarządzaniem. Realizacja tej umowy pozwoli zwiększyć przypis składki Grupy PZU o 180 mln zł, a także wartość zarządzanych przez nas środków zgromadzonych przez uczestników PPE o ponad 190 mln zł. Oznacza to również zacieśnienie współpracy między największymi w Polsce i Europie Środkowej konglomeratami – energetycznym i finansowym. Jestem przekonana, że kooperacja Grupy PZU i Grupy Orlen pozytywnie wpłynie na rozwój biznesu obu partnerów – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Jak podano w komunikacie, w najbliższych miesiącach planowane jest złożenie wniosku do UOKiK oraz KNF w sprawie wyrażenia niezbędnych zgód formalnych. Zakończenie procesu przejęcia Polski Gaz TUW przez PZU planowane jest na grudzień br.

Zakres działania towarzystw Polski Gaz TUW

Polski Gaz TUW zapewnia obsługę ubezpieczeniową dla branży gazowniczej i energetycznej od 2016 r. Został założony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które od 2 listopada 2022 r. jest częścią Grupy Orlen. Towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC i ochronę prawną dla firm z branży gazowniczej i wydobywczej oraz produkty dotyczące bezpieczeństwa osobistego dla klientów indywidualnych.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie prowadzi działalność operacyjną od grudnia 2019 r. Został utworzone przez PG TUW w celu zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w formie pracowniczego programu emerytalnego dla spółek z Grupy Orlen.

Źródło: PAP BIZNES