PZU: zysk netto grupy spadł do 660 mln zł w III kw. 2022 roku

PZU: zysk netto grupy spadł do 660 mln zł w III kw. 2022 roku
Fot. Stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2022 roku spadł do 660 mln zł z 739 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Zysk PZU okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 583 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za trzeci kwartał wahały się od 540 mln zł do 619 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2022 roku spadł 11 proc. rdr i był 9 proc. niższy niż w II kwartale 2022 roku.

Po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 2.140 mln zł, czyli spadł 9,8 proc. rdr.

Obciążenia związane z działalnością bankową

PZU podało, że na całkowitym wyniku grupy PZU zaważyły obciążenia będące następstwem regulacji dotyczących działalności bankowej. Ich negatywny wpływ wyniósł w III kwartale 547 mln zł, a narastająco 750 mln zł.

W przypadku banków Pekao i Alior, należących do Grupy PZU, dodatkowe koszty wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych złotowych (tzw. wakacje kredytowe) to, odpowiednio, 2,43 mld zł i 502 mln zł.

Czytaj także: PZU wprowadza innowacyjną aplikację: sztuczna inteligencja wyceni szkody ruchomości domowych >>>

Cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Kulik, członek zarządu PZU, podał, że po czyszczeniu z negatywnego wpływu regulacji dotyczących sektora bankowego, zysk grupy PZU w ujęciu narastającym po trzecim kwartale 2022 roku wyniósłby blisko 2,9 mld z

Składka przypisana brutto grupy w trzecim kwartale 2022 roku wzrosła 8 proc. rdr do 6.395 mln zł. Składka okazała się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.160 mln zł (w przedziale oczekiwań 6.006 – 6.363 mln zł).

Dynamika wzrostu sprzedaży ubezpieczeń najwyższa od roku

PZU podało, że dynamika wzrostu sprzedaży ubezpieczeń była najwyższa od roku. Napędzała ją przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (w III kw. wzrosła o 12,1 proc. rdr do 3,5 mld zł), zwłaszcza w segmencie korporacyjnym.

PZU podało, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych przypis składki wzrósł w III kwartale o 8,6 proc., najwięcej od pięciu lat, pomimo utrzymującego się trendu spadkowego średnich cen obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wzrost ten był możliwy głównie dzięki szybko rosnącej – w III kwartale o 18,7 proc. rdr – sprzedaży ubezpieczeń AC, zarówno za sprawą wysokiego współczynnika wznowień, rosnącej liczby nowych umów, jak i wyższej wartości ubezpieczanych pojazdów.

Całkowity przypis składki Grupy PZU po trzech kwartałach przekroczył 19 mld zł, rosnąc o 4,3 proc. rdr.

Osiągnęliśmy wzrosty sprzedaży w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, zwłaszcza korporacyjnych, a w przypadku komunikacyjnych w segmencie autocasco.

„Jednocześnie w III kw. br. istotnie poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach majątkowych, pomimo wyższej częstości szkód i rosnącej ich wartości” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Odszkodowania netto

Odszkodowania netto wyniosły 3.929 mln zł, czyli były 1 proc. wyższe niż rok wcześniej i 4 proc. wyższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.795 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.541 – 4.059 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w trzecim kwartale 2022 roku wyniosły 739 mln zł, czyli były 33 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 554 mln zł (w przedziale oczekiwań 337 – 992 mln zł). Wynik z działalności lokacyjnej spadł 64 proc. rdr i 72 proc. kdk.

PZU podało, że wynik na portfelu głównym po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 1,57 mld zł. Rok wcześniej było to 1,72 mld zł, ale wówczas mocno wpłynął na to jednorazowy zysk w wysokości 518 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej. W samym III kwartale zwrot na portfelu przekroczył 5,2 proc., a wynik inwestycyjny wyniósł 607 mln zł, rosnąc rok do roku o 54,9 proc.

Przychody w filarze zdrowia

Przychody w filarze zdrowia po trzech kwartałach br. wzrosły o 17 proc. rok do roku – do 937 mln zł. Liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,17 mln, tj. 8,9 proc. rdr, głównie dzięki sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych i dodatków do produktów ochronnych.

Wskaźnik mieszany (COR) wyniósł w III kwartale 89,9 proc. wobec 92,6 proc. rok wcześniej.

Zwrot na kapitale (ROE) po trzech kwartałach osiągnął poziom 17,5 proc.

PZU liczy na wyniki w 2022 roku nie niższe rdr

PZU liczy, że zysk netto w czwartym kwartale 2022 roku nie będzie niższy niż osiągnięty w czwartym kwartale 2021 roku. Spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na wolumeny sprzedażowe grupy w II-III kwartale 2023 roku, ale obecna dobra sprzedaż ubezpieczeń umożliwi PZU lepsze wejście w ten trudniejszy okres – poinformował Tomasz Kulik.

„Poprawa zyskowności w 2022 roku w ujęciu rok do roku jest w naszym zasięgu. W segmencie bankowym w IV kwartale powinno być relatywnie spokojnie, z drugiej strony mamy biznes majątkowy, który rośnie szybko i w bardzo rentowny sposób. Warto pamiętać, że IV kwartał zeszłego roku to niska baza jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie – mieliśmy do czynienia z jedną z wyższym fal koronawirusa, co przełożyło się na nasze wyniki. W tym roku nie widać, żeby śmiertelności były na tak wysokim poziomie, powoli zbliżamy się do poziomów przedcovidowych” – powiedział Kulik.

To wszystko powinno nam dać możliwość do pokazania przynajmniej nie gorszych wyników. Jesteśmy dobrze „naoliwioną maszyną”, która w IV kwartał i kolejny rok wchodzi rozpędzona, z dobrą pozycją kapitałową, która może stanowić tarczę na trudniejsze czasy.

– dodał.

Spodziewana dobra sprzedaż ubezpieczeń

Kulik podał, że spodziewa się dobrej sprzedaży ubezpieczeń także w IV kwartale.

„Na pewno IV kwartał nie będzie gorszy niż obecne 4 proc. Biorąc pod uwagę, że w tym roku każdy kolejny kwartał był lepszy od poprzedniego, byłbym zdziwiony gdybyśmy w IV kwartale nie byli w stanie utrzymać tego tempa. Roczna dynamika wzrostu składki na poziomie 4 proc., czy „4 plus” powinna być w naszym zasięgu. Powinna być ona nie niższa niż obecna dynamika” – powiedział Kulik.

Podał, że spowolnienie gospodarcze może mieć wpływ na wolumeny sprzedażowe PZU dopiero w II-III kwartale 2023 roku.

„Z opóźnieniem będziemy pokazywać spowolnienie gospodarcze, będzie się ono z opóźnieniem przekładało na nasze przychody. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przy rosnącej niepewności będą podejmowały decyzje odnośnie przesunięcia niektórych wydatków, co pewnie w jakimś stopniu przełoży się na nasze przychody w 2023 roku. Myślę, że może to być widoczne z punktu wolumenowego w II-III kwartale przyszłego roku” – powiedział Kulik.

Nieco lepsze wejście w fazę spowolnienia gospodarczego

Jego zdaniem obecna dobra sprzedaż ubezpieczeń umożliwi PZU nieco lepsze wejście w fazę spowolnienia gospodarczego.

„Z jednej strony będzie spowolnienie gospodarcze, ale z drugiej, to co cieszy i daje pewne paliwo – pozwalające jednak z pewnym optymizmem patrzyć na przyszły rok – to rozpędzone PZU z dzisiejszymi dynamikami sprzedaży powyżej 8 proc. To dynamiki, szczególnie po stronie ubezpieczeń majątkowych, pozakomunikacyjnych są na poziomach wyższych niż średnia na rynku z wyłączeniem PZU” – powiedział Kulik.

„Obecna dobra sprzedaż pozwala – rozkładając składkę w czasie – „przykryć” to spowolnienie, którego wszyscy się spodziewają w przyszłym roku. Mamy rentowny biznes, który pozwala rosnąć, kumulować kapitał i nieco lepiej wejść w fazę spowolnienia, wejście w spowolnienie powinno być dla nas mniej bolesne” – dodał.

Inflacja wpłynie na wzrost cen ubezpieczeń na rynku

Podał, że rosnąca inflacja wpłynie na wzrost cen ubezpieczeń na rynku.

„Wzrost wartości musi się przełożyć na wzrost ceny składek. W przyszłym roku na pewno dojdzie do pewnego ochłodzenia jeśli chodzi o apetyt na korzystanie z usług ubezpieczycieli, natomiast z drugiej strony będziemy musieli stawić czoło temu, że przedmiot, które dzisiaj kosztuje 100 zł, jutro będzie kosztował 120 zł. To będzie musiało być odzwierciedlone w cenie” – powiedział Kulik.

Zakup akcji PKN nie jest dla PZU inwestycją strategiczną

Zakup akcji PKN Orlen nie jest dla PZU inwestycją strategiczną, jej celem nie jest pozostawanie na bilansie przez długi czas – poinformował Tomasz Kulik.

„To nie jest nasza inwestycja strategiczna, to nie jest inwestycja, której celem jest pozostawanie na bilansie przez długi czas” – powiedział Kulik.

„Podjęliśmy decyzję dotyczącą strategii lokacyjnej dla tego aktywa, która to strategia ma wpływ na metodę i sposób ujęcia tego zaangażowania w księgach. Ta strategia sprowadza się do tego, że my zamierzamy na tym zaangażowaniu zrealizować odpowiednią korzyść wynikającą ze zmiany kursu rynkowego (…)” – dodał Kulik.

Pod koniec września PZU kupiło od Skarbu Państwa 14.161.080 akcji PKN Orlen, stanowiących 2,26 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZ, za łączną kwotę 756,2 mln zł.

PZU zakłada, że dywidenda za 2022 r. może wynieść ponad 2 zł na akcje

PZU zakłada, że dywidenda za 2022 rok może wynieść ponad 2 zł na akcję, poinformował Tomasz Kulik.

„Mówimy o przedziale '2 zł plus’ [jeśli chodzi o poziom dywidendy]” – powiedział Tomasz Kulik podczas konferencji z analitykami.

Kulik podkreślił, że osiągnięty przez PZU SA zysk 783 mln zł po trzech kwartałach nie jest reprezentatywny, ze względu na czynniki jednorazowe.

„Nawet gdybyśmy uznali ten wynik za reprezentatywny, choć taki nie jest, i założyli utrzymanie podobnej dynamiki w IV kw, 'lądujemy’ gdzieś na poziomie 1,1 mld zł [zysku na koniec roku]” – powiedział, dodając, że do tego należałoby doliczyć 1,3 mld niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Jego zdaniem, stopa dywidendy mogłaby w takim przypadku wynieść 7,2%.

Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę do 50% do 100% zysku.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews