Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC o integracji europejskiego rynku bankowego

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC o integracji europejskiego rynku bankowego
Andrea Enria, EBC. Źródło: Wikipedia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Andrea Enria, którego pięcioletnia kadencja na stanowisku przewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego kończy się w 2023 roku, udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times”. Wywiad był poświęcony głównie integracji europejskiego rynku bankowego.

Andrea Enria stwierdził, że ubolewa, iż rynek bankowy strefy euro staje się coraz bardziej podzielony na poszczególne kraje.

– Rosnąca fragmentacja europejskiego systemu bankowego to „linia uskoku”, która zwiększa niestabilność finansową i obciąża wszystkich wyższymi kosztami – ostrzegał.

Za główny problem, wymagający rozwiązania uznał utrzymywaniem się rozbieżności między poszczególnymi krajami w tworzeniu sieci bezpieczeństwa banków.

„Jeśli nastąpiłby kryzys w części unii bankowej, sektor bankowy powinien działać jak amortyzator, absorbując straty w jednym kraju poprzez zyski w innym kraju. Fragmentacja rynku europejskiego to uniemożliwia” – stwierdził Andrea Enria.

Czytaj także: EBC nie zmienił wysokości stóp procentowych

Brak konkurencji transgranicznej w obrębie strefy euro

Banki w całej Europie były krytykowane za to, że nie zareagowały na wzrost stóp procentowych banków centralnych odpowiednim podniesieniem oprocentowania depozytów.

Podniosły natomiast oprocentowanie kredytów, a różnica między oprocentowaniem kredytów i oszczędności zwiększyła zyski banków. Skłoniło to niektóre kraje, takie jak Hiszpania i Włochy, do wprowadzenia podatków od nadzwyczajnych zysków w tym sektorze.

Według Enrii ​​jest to częściowo spowodowane brakiem konkurencji transgranicznej w obrębie strefy euro. „Jeśli będzie większa konkurencja, jeśli będziemy mieli bardziej zintegrowany rynek, będzie to znacznie korzystniejsze dla klientów banków, zarówno deponentów, jak i kredytobiorców” – mówił.

Nowe zadania dla organów nadzoru

Andrea Enria przyznał, że wstrząsy w branży bankowej mocno go przestraszyły, ponieważ inwestorzy giełdowi zaczęli grać na spadek notowań akcji banków. Miało to negatywny wpływ na zachowanie skarbników instytucjonalnych i korporacyjnych, którzy zaczęli wycofywać depozyty z banków uznawanych za wrażliwe.

Stwierdził, że organy nadzoru muszą zwracać większa uwagę na tego typu dynamikę i analizować ryzyko finansowania i płynności banków częściej niż to miało miejsce w przeszłości.

Organy nadzoru powinny również zaostrzyć nadzór nad modelami zarządzania, które mogą prowokować inwestorów do ataków.

Czytaj także: Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC Andrea Enria o ryzyku dla banków europejskich

Claudia Maria Buch – następczyni Andrei Enria

Urodzony w 1961 roku Andrea Enria został mianowany przez Radę Unii Europejskiej na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC 6 grudnia 2018 r. na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2019 r.

Od 1999 do 2004 roku pracował w nadzorze bankowym w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie.

W 2004 roku został  sekretarzem generalnym nowo utworzonego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego z siedzibą w Londynie.

W latach 2008–2010 pełnił funkcję szefa nadzoru bankowego w Banku Włoch, którego prezesem był wówczas Mario Draghi. Opowiadał się zawsze za większą transgraniczną integracją europejskich banków komercyjnych.

Przywódcy UE niedawno wybrali na jego następcę Claudię Marię Buch, wiceprezeskę Bundesbanku.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Źródło: BANK.pl